Maymun sıfatlı insan sûretli kimseler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Aralık 2017

Haccâr İbni Şıhne hazretleri hadîs âlimidir. 627’de (m. 1229) doğdu. 730 (m. 1329)’da Şam’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Sabırla, bütün işler yolunda gider

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Aralık 2017

Ebû Bekr-i Cürcânî hazretleri Meşhûr nahiv âlimlerindendir. İran’ın Cürcân kasabasında doğdu. Vera, takvâ ve fazileti çok olup dillerde dolaşırdı, İtikâdda Eş’arî ve amelde Şafiî mezhebinde idi. Çok kıymetli şiirleri vardır. 471 (m. 1078) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İmanın gitmesine sebep olan şeyler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Aralık 2017

Abdullah bin Muhammed Buhârî hazretleri Şafiî mezhebinde meşhûr fıkıh âlimlerindendir. 398 (m. 1007)’de Bağdâd’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 30 Kasım 2017

Ebû Abdullah el-Ezdî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 148 (m. 765)’de Basra’da vefât etti. Hasan-ı Basrînin talebelerinin en başta gelenlerindendir. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Günah işlemek kalbi karartır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 29 Kasım 2017

Fahreddîn Muhammed el-Mısrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 691 (m. 1292)’de Mısır’da doğdu. 751 (m. 1350)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Güzel ahlakın alametleri

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 28 Kasım 2017

Hüseyn Vâiz-i Kâşifî hazretleri Tîmûroğulları hükümdarlarından Sultan Hüseyin Baykara zamanında Herât’ta yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 910 [m. 1505] da orada vefat etti. Çok kitap yazdı. Vâiz-i Kâşifi yazdığı Ahlâk-ı Muhsinî adlı eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ehl-i sünnetin doğru yolundan ayrılanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 27 Kasım 2017

Siyyüd Batalyûsî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yetişen Mâlikî âlimlerindendir. 444 (m. 1052)’de Batalyûs (Badajoz) şehrinde doğdu. Sonra Belensiye (Valencia) şehrine yerleşti. 521 (m. 1127)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmi tecvîde uyarak okumak

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 26 Kasım 2017

Şemseddîn Muhammed Dımeşkî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 715 (m. 1315)’de doğdu. 765 (m. 1364)’de Şam’da vefât etti. Çok hadîs-i şerîf topladı. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki; 

Devamını oku...

Üsâme mutlaka savaşa gidecek

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Kasım 2017

Hişâm bin Urve bin Zübeyr hazretleri Tabiînin büyük hadîs âlimlerindendir. Aşere-i mübeşşereden Zübeyr bin Avvâm’ın (radıyallahü anh) torunudur. 61 (m. 680)’de Medîne-i münevvere’de doğdu. Bağdâd’ta 146 (m. 763)’de vefât etti. Buyurdu ki: 

Devamını oku...

Müminlere hürmet etmek mürüvvettendir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Kasım 2017

Muhammed bin Aliyyân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Dördüncü hicri asırda yaşamıştır. Ebû Osman Hayrî ve Cüneyd-i Bağdâdi’nin sohbetlerinde bulundu ve onlardan ders aldı. Şöyle anlatır:

Devamını oku...