Allahü teâlânın takdîri yerini bulacaktır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Nisan 2018

Arabzâde Atâullah Efendi Seksenaltıncı Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1132 (m. 1719)’de İstanbul’da doğdu. 1199 (m. 1785)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Azalıp çoğalan bir inanış, iman olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Nisan 2018

Ebû Abdullah Âzerî hazretleri Azerbaycanlı kelâm âlimlerindendir. 423 (m. 1032)’de Tunus’ta Kayrevan’da garip olarak vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün işlerin evveli anne rızası almaktır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Nisan 2018

Hüseyin Ayderûs hazretleri Yemen’deki evliyânın büyüklerindendir. 861 (m. 1456)’de Yemen’in Terim kasabasında doğdu. 917 (m. 1511)’de orada vefât etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Her an savaşa hazır olunuz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Nisan 2018

Ebû Zür’a bin Şüreyh hazretleri Mısır’da yetişen âlimlerin en büyüklerindendir. Bunun için kendisine “Şeyh-ud-diyâr-il-Mısrîn” denmiştir. 158 (m. 774)’de vefât etti. 

Devamını oku...

Bugün size, azâbı tattırıyorum

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Nisan 2018

Ali Âmidî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 467 (m. 1074) yılında Âmid’de (Diyârbakır) vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Allahü tealanın kolaylık gösterdiği kimseler

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 31 Mart 2018

Kutbeddîn Muhammed Haydarî hazretleri hadîs, usûl, târih ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 821 (m. 1428)’de Kudüs’te doğdu. 894 (m. 1489)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Hakkınızı vermekte size zulmettim mi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 30 Mart 2018

Ebü'l-Berekât Enmâtî hazretleri Bağdad'da yetişen hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 462 (m. 1070)’de doğdu. 538 (m. 1143)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden:

Devamını oku...

İhlâs ve kalbiselim sahibi olmak

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 29 Mart 2018

Hayderizâde İbrâhim Fasîh Efendi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin yetiştirdiği büyük âlimlerdendir. 1299 (m. 1882)’de Bağdat’ta vefât etti. Yazdığı, “Mecd-it-tâlid” ve “Tuhfet-ül-uşşâk” isimli eserleri, meşhurdur. “Tuhfet-ül-uşşâk” adındaki eserinin baş tarafında buyurdu ki:

Devamını oku...

Mümin, helâl ve temiz rızık talep etmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Mart 2018

Bâlî Hızır Efendi, Osmanlılar zamanında yetişen evliyâdandır. Halvetiyye yoluna mensuptur. Makedonya’da Bitola (Manastır)’da doğdu. 970 (m. 1562)’de vefât etti. Bir sohbetinde şunları anlattı: 

Devamını oku...

Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Mart 2018

Ali el-Medînî hazretleri Tebe-i tabiîn devrinin hadîs âlimlerindendir. 161 (m. 777)’nde Basra’da doğup, 234 (m. 849)’da Sâmarrâ’da vefât etti. Hadîs ilminde yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle ezberlemiş hafızlardandı. Evlat terbiyesi ve emr-i ma’rûf hakkında naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...