Fakiri sevip, mazluma yardım etmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 27 Mayıs 2018

Necmeddîn Ahmed ibn-i Rif’at hazretleri büyük fıkıh âlimlerindendir. 645 (m. 1247)’de Mısır’da doğdu. 710 (m. 1310)’da orada vefât etti. Bir dersinde talebelerine şunları anlattı:

Devamını oku...

Salât ve selâmdan gafil olmamalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 26 Mayıs 2018

Abdüllatîf bin Muhammed el-Hamevî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. "İbn-i Rezîn" diye meşhûr olmuştur. 649 (m. 1251)’de Şam’da doğdu. 710 (m. 1310)’da Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

​Ehl-i sünnet itikatını bilmemek

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 25 Mayıs 2018

Ali bin Hüseyin hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. “İbn-i Rekbûn” diye meşhûr oldu. 758 (m. 1357)’de Şam’da doğdu. 837 (m. 1434)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu gelen emîndir onun sözüne uyarız

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Mayıs 2018

Şihâbüddîn Ahmed bin Ebî Bekr hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. “İbn-i Reddâd” diye meşhûr oldu. 748 (m. 1347)’de Mekke’de doğdu. 821 (m. 1418)’de Yemen’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bilmediğini, âhireti düşünen âlimlere sor

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 23 Mayıs 2018

Hâlid Zibârî hazretleri Osmanlı devrinde yaşayan evliyânın büyüklerindendir. 1826 (H.1242) senesinde Diyarbakır'da doğdu. Tasavvuf büyüklerinden olan Şeyh Muhammed Aynî'nin sohbetlerinde yetişti ve kerâmet sâhibi kızı Fâtıma-ı Sâliha ile evlendi. Hocasının emri ile ona vekil olarak insanları irşâd için Basret köyüne gitti. 1863 (H.1280) senesinde Şırnak'ın Basret köyünde vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Oğlum! Kendini istiğfara alıştır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 22 Mayıs 2018

Cemâleddîn ibn-i Receb hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 736 (m. 1336)’da Bağdad’da doğdu. 795 (m. 1393)’de Şam’da vefât etti. Letâif-ül-meârif adlı eserinden bölümler:

Devamını oku...

Ravda-i mutahharayı ziyâret hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 21 Mayıs 2018

Ebû Abdullah ibn-i Râşid hazretleri Tûnus’ta yaşamış olan Fıkıh âlimlerindendir. 735 (m. 1335)’de vefât etti. Kabir ziyareti ve şefaat hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Aza kanâat etmiyor çokla doymuyorsun

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 20 Mayıs 2018

Tâcüddîn İbrâhim Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. Antalya-Manavgat'ın Demirciler köyünde doğdu. Hocası Abdüllatîf Makdisî, Bursa'ya gidip yerleşti. Tâcüddîn İbrâhim de hocasından ayrılmadı. Onun hizmetinde bulundu. Hocası vefât edince, Tâcüddîn İbrâhim onun yerine geçti. 1467 (H.872) senesinde Bursa'da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kulum, gönülden zikrederse

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Mayıs 2018

İbn-i Ebî Zi’b hazretleri Tâbiîn’den tanınmış bir hadîs âlimidir. 80 (m. 699)’da doğup, 158 (m. 774)’de vefât etti. Medîne-i münevverelidir. Burada fetvâ verirdi. İmâm-ı Mâlik’in çok yakın bir arkadaşı olup, birbirlerini çok severlerdi. Eserlerinde zikrettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Ümmetim için en korktuğum şey

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 18 Mayıs 2018

Ebü’l-Meâlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 822 (m. 1419)’da Kudüs’te doğdu. 905 (m. 1499)’da aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...