En fazîletli amel nefse muhalefettir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Şubat 2018

Ali bin Abdullah Tevâşi hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 748 (m. 1347)’de Hicaz bölgesinde Hail’de vefât etti. Çok kerametleri görüldü. Bunlardan biri şöyledir:

Devamını oku...

İbadetlerin sahih olması için

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 31 Ocak 2018

Ali bin Muhammed hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. 621 (m. 1224)’de Lübnan’da Ba'lebek'de doğup, 701 (m. 1301)’de yine burada vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dört kimse hayırla şahitlik ederse

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Ocak 2018

Ebü’l-Esved Düelî hazretleri Tabiînin büyüklerinden olup, fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 604’de Kûfe’de doğdu. 689 (H.69)’da Basra’da vefât etti. Hazret-i Ömer ve Hazreti Ali’den (radıyallahü anhüma) çok hadîs-i şerîf bildirmiştir. Arapçada nahv (cümle yapısı) ilmini ilk ortaya koyandır...

Devamını oku...

Siz İsâ hakkında ne diyorsunuz?

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Ocak 2018

Ali bin Asâkir Betâihî hazretleri kırâat, hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Gözleri görmezdi. 490 (m. 1097)’de Irak’ta Betâih’te doğdu. 572 (m. 1177)’de Bağdad’da vefât etti. Kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

İslamın güzel ahlâkı ile süslen

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Ocak 2018

Ahmed Mehdevî hazretleri tefsîr, kırâat ve Mâlikî fıkıh âlimidir. Tunus’ta Mehdiyye’de doğdu. 440 (m. 1048)’de vefât etti. Bir talebesine buyurdu ki:

Devamını oku...

Cennet ehlinin ekserisi fakirler

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Ocak 2018

Ebû Recâ’ el-Utâridî hazretleri Tabiînin büyüklerindendir. Mekke’nin fethinde îmân etti. Fakat Peygamber Efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) göremedi. Sonra Basra’ya gitti. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İmrân bin Husayn Ebî Mûsâ, İbn-i Abbâs ve Hazreti Aişe’den (radıyallahü anhüm) hadîs-i şerîf rivâyet etti. 117 (m. 735)’de vefât etti.

Devamını oku...

Kâbe’nin etrâfında esen rüzgâr

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Ocak 2018

Abdülkerîm Taberî hazretleri Kırâat, tefsîr, nahiv, hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. İran’da, Taberistan’da doğdu. Mekke’de yerleşti ve orada 478 (m. 1085) yılında vefât etti. Kâ’be-i muazzamanın ilk defa bina edilmesi hakkında şöyle yazıyor:

Devamını oku...

Namazın hakkını vererek kılmak

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Ocak 2018

Ebû Bekr Cessâs hazretleri hadîs, tefsîr ve fıkıh âlimidir. 305 (m. 917)’de İran’da Rey şehrinde doğdu. 370 (m. 980)’de Bağdât’ta vefât etti. Ahkam-ül-Kur’ân adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Belâya sabır, iyi ve güzeldir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Ocak 2018

Ahîzâde Molla Mehmed Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Konya’da doğdu. 974 (m. 1566) senesinde İstanbul’da vefât etti. Hikmetli sözleri vardır, buyurdu ki:

Devamını oku...

Kadılığı kabul etmezdim ancak!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Ocak 2018

Ebû Amr-ı Hafs hazretleri İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin talebesi olup, ondan fıkıh ilmi tahsil etti. 

Devamını oku...