Resûlullah'ın mirasçısı olan âlimler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Mayıs 2017

Şeyhoğlu Mustafa Sadreddîn Kütahya’da yetişen âlimlerdendir. 741 (m. 1340)’da Kütahya’da doğdu. 803 (m. 1400)’de vefât etti. “Kenz-ül-küberâ” isimli eserinden bazı kısımlar:

Devamını oku...

Pişmanlık, kâfirler ve münâfıklar içindir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Mayıs 2017

Kutb-i ebdâl Ebû Ali Kalender hazretleri Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden olup, Hâce Nizâmüddîn-i Evliyâ’nın talebelerindendir. Pânipüt şehrinde doğdu. 723 (m. 1323)’de Bûte Kihtar kasabasında vefât etti. Dostlarından İhtiyâreddîn’e yazılmış olduğu bildirilen kıymetli mektupları vardır. Bu mektuplarından birinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ramazan ayı, çok şereflidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Mayıs 2017

Ebû Nuaym Gazzî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 770 (m. 1368)’de Filistin’de Gazze’de doğdu, 822 (m. 1419)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İbadete bid'at karıştırmak

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Mayıs 2017

Şüreyk bin Abdullah Nehâî hazretleri Tebe-i tabiîn devri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 95 (m. 713)’de Buhârâ’da doğup, 177 (m. 794)’de Kûfe’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Rızkı, ummadığı yerden gelenler

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Mayıs 2017

Takıyyüddîn Şümünnî hazretleri Fıkıh, tefsir, hadis âlimidir. 801 (m. 1399)’da İskenderiyye'de doğdu. 872 (m. 1468)’de Kâhire'de vefât etti. Kemâl-üd-dirâye fî şerh-in-Nikâye isimli kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ezelde saîd olanlar saîdlerin işini yapar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Mayıs 2017

Dimetokalı İlyâs Efendi Osmanlı fıkıh ve kelam âlimlerinin büyüklerindendir. Edirne yakınında, Dimetoka’da doğdu. (m. 1523) senesinde İstanbul’da vefât etti. Şerh-i Akâid’e, Hayâlî’nin yaptığı haşiye üzerine, ayrıca bir haşiye yazmıştır. Bu eserinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ya hayır söyle ya da sus

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Mayıs 2017

Şu’be bin Haccâc hazretleri Tabiînin büyüklerinden, meşhur tefsîr ve hadîs âlimidir. 82 (m. 701) senesinde Vâsıt’ta doğdu. 160 (m. 777)’de Basra’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bir kısmı şunlardır:

Devamını oku...

Dinlerini dünya için satanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Mayıs 2017

Ebü’l-Abbâs Ahmed Hafâcî hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerindendir. 979 (m. 1571)’de Mısır’da doğdu. Buradaki tahsilinden sonra, İstanbul’a gidip, büyük âlimlerin ders ve sohbetlerinde bulundu. Üsküp gibi Rumeli beldelerinde kadılık yaptı. Sultan Dördüncü Murâd Hân tarafından Selanik kadılığına tayin edildi. Buradan Mısır kadılığına gönderildi. 1069 (m. 1659)’da Mısır’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Gönülleri alır, ruhları cezbederdi

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Mayıs 2017

Seyyid Abdülkâdir Mekkî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 972 (m. 1564)’de Mekke’de dünyâya geldi ve orada yetişti. “Seyyid”dir. 1033 (m. 1623)’de Mekke’de vefât etti. “Hüsn-üs-serire fî hüsn-is-sîre” isimli kitabı, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin sîretini (hayatını) anlatan çok güzel manzûm bir eserdir. Bu eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Habîbinin amcasını vesîle yapıyoruz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Mayıs 2017

Ebü’t-Tayyib el-İmrânî hazretleri Yemen’de yetişen büyük Şafiî âlimlerindendir. 518 (m. 1125)’de doğdu. 587 (m. 1191)’de Yemen’de vefât etti. Mekâsıd-il-kelâm isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...