Bir kimse hikmetli söz söylemekle azîz olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Ağustos 2019

Cemâleddîn Zebîdî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 945 (m. 1539)’da Yemen’de Zebîd’de doğdu. 991 (m. 1583)’de orada vefât etti. Bir talebesine buyurdu ki:

Devamını oku...

Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Ağustos 2019

Ebû Abdullah Cezerî hazretleri tefsîr, nahiv ve fıkıh âlimidir. 637 (m. 1239)’da Cizre’de doğdu. 711 (m. 1312)’de Mısır’da vefât etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Resûlullaha çok salevat getirirdim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Ağustos 2019

Bedreddîn Bülkînî hazretleri, tefsîr, hadîs, nahiv ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 821 (m. 1418)’de doğdu. 890 (m. 1485)’de Mısır’da vefât etti. Resûlullah efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salât-ü selâm söylemenin faziletlerini şöyle anlattı:

Devamını oku...

O elmayı kulumun rûhuna göster

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Ağustos 2019

Bitlisli Molla Ebü’l-Fadl hazretleri Osmanlı âlimlerinin büyüklerindendir. İdrîs-i Bitlisî’nin oğludur. "Defterdar" adı ile meşhur oldu. 982 (m. 1574)’de Eyüp’te vefât etti. Eyüp semtinde Defterdar Camii'ni yaptırdı. Kabri bu caminin avlusundadır. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Rükü ve secdeleri tam yapmayanlar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Ağustos 2019

Ebû Abdullah Şatibî hazretleri hadîs, tefsîr ve fıkıh âlimidir. 496 (m. 1103)’de Endülüs’te (İspanya) Mürsiye’de (Murcia) doğdu. 565 (m. 1170)’da Şatibe’de (Jativa) vefât etti.
Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Haset, ibâdetlerin sevabını giderir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Ağustos 2019

Şemseddîn Mehmed Konevî hazretleri Hanefî fıkıh âlimlerindendir. 716 (m. 1316)’da Konya’da doğdu. 788 (m. 1386)’da Şam’da veba salgınından vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yeryüzünde âlim kalmayınca

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Ağustos 2019

İbn-ül-Hızâ hazretleri Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. 348 (m. 948)’de, Endülüs’te (İspanya) Kurtuba (Cordoba) şehrinde doğdu. İşbiliyye (Sevilla), sonra Serakusta (Saragosta) kadılığına tayin edildi. Bu vazîfede iken, 416 (m. 1025)’de vefât etti. Hadîs ilminde çok yükseldi. Şöyle anlattı:

Devamını oku...

En büyük mucize Kur'ân-ı kerimdir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Ağustos 2019

Nasiruddîn bin Ya’kûb hazretleri kelam âlimlerdendir.  700 (m. 1300)’de Haleb’de doğdu. 763 (m. 1362)’de Şam’da vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kulum beni zikrederse ben de onu zikrederim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Ağustos 2019

Ebû Ca’fer Münâdî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 171 (m.787)’de doğdu. 272 (m. 885)’de Bağdâd’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Müslümana nasihat etmek husûsunda

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Ağustos 2019

İbn-i Kayserânî hazretleri hadîs ve târih âlimidir. İsmi, Muhammed bin Ali bin Ahmed’dir. 448 (m. 1056)’da Filistin’de doğdu. 507 (m. 1113) yılında Bağdad’da vefât etti. İbni Kayserânî’nin, “Safvet-üt-tasavvuf” adlı kitabının başında, eseri ne için yazdığı şöyle açıklanmaktadır:

Devamını oku...