Küfür ve büyük günahlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Eylül 2018

Zeynel’âbidîn ibn-i Nüceym hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 926 (m. 1519)’de doğdu. 970 (m. 1562)’de Mısır’da vefât etti. “Kebâir ve segâir” adlı risalesinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, kerîm olduğu için affeder

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Eylül 2018

İbn-i Nokta hazretleri Hanbelî hadîs âlimidir. Asıl ismi, Muhammed bin Abdülgani’dir. 579 (m. 1183)’de Bağdad’da doğup, 629 (m. 1232)’da orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

İnsanlardan gelen sıkıntılara sabret

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Eylül 2018

Abdülgaffâr bin Ahmed hazretleri "İbn-i Nûh" diye tanınmıştır. Mısır’da Aksur kasabasında doğdu. 708 (m. 1309)’de Kâhire’de vefât etti. “El-Vahid fî sülûk-i ehl-it-tevhîd” kitabından bazı kısımlar:

Devamını oku...

Haramdan kaçınmak farzdan önce gelir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Eylül 2018

Dülgerzâde Mehmed Efendi Kanunî Sultan Süleymân devri âlimlerindendir. Aslen Karaman'dandır. 977 (m. 1569)’da İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sadakası kabul olan zat

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Eylül 2018

Muhibbüddîn ibn-i Neccâr hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 578 (m. 1182)’de Bağdad’da doğdu. 643 (m. 1245)’ Bağdad’da vefât etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Kusurlu Müslümana "fasık" denir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Eylül 2018

Şemseddîn Muhammed hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. "İbn-i Nâsıruddîn" diye meşhur olmuştur. 777 (m. 1375)’de Şam’da doğdu. 842 (m. 1438)’de şehîd edildi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hiçbir lüzum yokken mezhep değiştirmek

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Eylül 2018

Yûsuf bin Nâdir Mayorkî hazretleri hadîs ve şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. İspanya’daki Mayorka adasında doğdu. 523 (m. 1129)’da İskenderiyye’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Belâyı, duâ ile karşılayınız

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Eylül 2018

Mübârek bin Ahmed Erbilî hazretleri hadîs âlimidir. "İbn-i Müstevfâ" diye bilinir. 564 (m. 1169)’de Erbil’de doğup, 637 (m. 1239)’de yine burada vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Abdest ve guslün sahih olması için

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Eylül 2018

Muîd Ahmed Efendi 39. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Tokat'a bağlı Kazova'da doğdu. Tahsil için İstanbul'a giden Ahmed Efen­di, Kınalızâde Fehmi Mehmed Efendi'den ders aldı. 1055'te (m. 1646) Şeyhülislâm­lığa getirilen Ahmed Efendi 1057'de (m. 1647 vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kâfirlere kabirde azap vardır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 14 Eylül 2018

Şemseddîn ibn-i Münîr hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 937 (m. 1531)’de Lübnan’da Ba’lebek’te vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...