Vesvese ederek dinde haddi aşanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 31 Mart 2019

İvaz Efendi Kanunî, İkinci Selîm ve Üçüncü Murâd devri âlimlerindendir. Aslen Alanya’dandır. 994 (m. 1585)’de, Rumeli kadıaskeri iken İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Hızır ne söylemiş ise o hakîkattir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Mart 2019

Kâfzâde Feyzî Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 950 (m. 1543) senesinde İstanbul’da doğdu. 1020 (m. 1611) senesinde aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dertlerin, belaların gitmesi için

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Mart 2019

Molla Ca’fer hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. 925 (m. 1519)’da Çorum-İskilip’te doğdu. 978 (m. 1571)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Başkaları, bu ihsana layık değildir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Mart 2019

Atâî Ahmed Efendi, Osmanlı fıkıh âlimlerinden ve tasavvuf büyüklerindendir. "Molla Atâullah Ahmed" diye tanınır. İzmir’e bağlı Ödemiş kazasının Birgi kasabasındandır. 979 (m. 1571)’da İstanbul’da vefât etti. Cenâze namazını, Süleymâniye Câmii’nde Şeyhülislâm Ebüssü’ûd Efendi kıldırdı. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Küfre düşmekten çok korkmalı, az konuşmalı

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Mart 2019

Molla Abdürraûf hazretleri Osmanlı âlimlerinin meşhûrlarından olup, büyük âlim Molla Arâb hazretlerinin oğludur. 932 (m. 1525)’de Bursa’da doğdu. 1009 (m. 1600)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sen benden, duâ istemeyecek misin?

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 26 Mart 2019

Tâcüddînzade Abdülvehhâb Efendi Osmanlı âlimlerindendir. "Molla Abdülvehhâb" diye tanınır. 950 (m. 1543)’de doğdu. 1014 (m. 1605)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Güzel suret ve iyi huylu olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 25 Mart 2019

Abdülvehhâb-ı Iclî hazretleri tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Basra’da doğdu. 204 (m. 819) yılında Bağdâd’da vefât etti. Zamanındaki pekçok âlimden rivâyette bulundu. Onlardan ilim aldı. O’nun rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler, Kütüb-i sitte adı ile meşhûr "altı hadîs kitabı"nın dört Sünen’inde, Sahîh-i Müslim’de ve hadîs kitaplarında yer almaktadır. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Kur'ân-ı kerim okurken lâzım olan edepler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Mart 2019

Necmüddîn el-Esfûnî hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimidir.  677 (m. 1278) senesinde Mısır’da Esfûn beldesinde doğdu. 750 (m. 1350) senesi Mekke’de vefât etti. Fıkıh ilmini Şeyh Behâüddîn el-Kıftî’den öğrendi. Kırâat ilmine de vâkıf idi. Kavs denilen yerde ders verdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu vazîfeyi yapacak kuvvete sahip değilim

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Mart 2019

İbrâhim bin Ebî Abele hazretleri hadîs âlimlerindendir. Tabiînden olup, 152 (m. 769) senesinde vefât etmiştir. Kendisi şöyle anlatmıştır:

Devamını oku...

Mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Mart 2019

İzzeddîn bin Naîm hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 675 (m. 1276)’da Suriye’de Hama şehri yakınındaki Sıla köyünde vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...