Bir velî kuluma düşmanlık eden

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Ağustos 2018

Veliyyüddîn Ahmed ibn-i Irâkî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 762 (m. 1361)’de Kâhire’de doğdu. 826 (m. 1423)’de vefât etti. Talebelerine şöyle nasihat etti:

Devamını oku...

Mümin, niyetini iyi ve doğru yapmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Ağustos 2018

Fahrüddîn Cibrîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve kırâat âlimidir. 662 (m. 1263)’de Kâhire’de doğdu. 739 (m. 1338)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Âhiretin tadını almak isteyen

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Ağustos 2018

Hüseyn bin Ahmedî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Aslen Haleblidir. 912 (m. 1506)’da Mekke-i mükerremede vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu sevgide siyah beyaz ayrımı yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Ağustos 2018

Eyyûb Sabri Paşa, Sultan İkinci Abdülhamîd Han devri devlet adamlarından ve âlimlerindendir. 1890 (H. 1308) târihinde İstanbul’da vefât etti. Bayramiye yolu büyüklerinden, hocası İdrîs-i Muhtefî’nin (rahmetullahi aleyh) Kasımpaşa’da Kulaksız Câmii karşısındaki kabrinin ayak ucuna defnedildi. Bir kısmı henüz basılmayan çok kıymetli eserler yazdı. Bunlardan Mir’ât-ül-Haremeyn ismindeki eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...

Resûlullahın şefaatinden mahrum kalanlar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 31 Temmuz 2018

Abdullah bin Hüseyn Merâgî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 727 (m. 1327)’de Kâhire’de doğdu. 816 (m. 1414)’de Medine’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Ameller ihlâsla kıymet kazanır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Temmuz 2018

Ebü’l-Abbâs Hüsbânî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 749 (m. 1348)’de Şam’da doğdu. 815 (m. 1412)’de Sâlihiyye’de vefât etti. Talebelerine şöyle nasihat etti:

Devamını oku...

Âhiret payı olarak ne hazırladın

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Temmuz 2018

Abdülmelik bin Hişâm hazretleri siyer âlimlerindendir. Irak’ta Basra’da doğdu. 218 (m. 833)’de Mısır’da, Füstât şehrinde vefât etti. "Sîret-i İbn-i Hişâm" kitabı çok kıymetlidir. Bu kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Kabir ziyareti ölümü hatırlatır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Temmuz 2018

Abdullah bin Yûsuf hazretleri Şafii fıkıh âlimidir. 708 (m. 1309)’de doğdu. 761 (m. 1360)’de Mısır’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah adamlarının Resûlullah sevgisi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Temmuz 2018

Ahmed ibn-i Hiccî hazretleri fıkıh ve târih âlimlerindendir. 751 (m. 1350)’de doğdu. 816 (m. 1413)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Tasavvuf, baştan başa edeptir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Temmuz 2018

İbn-i Hılligân hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve târih âlimidir. Kuzey Irak’ta Erbîl’de 608 (m. 1211)’de doğup, yine burada 681 (m. 1282)’de vefât etti. En meşhûr eseri “Vefeyât-ül-a’yân fî ebnâ-iz-zeman” adlı tarih kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...