Akla danışmadan tâbi olmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Temmuz 2017

Şerîf İzzeddîn Hüseynî hazretleri kırâat, târih ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 818 (m. 1415)’de Şam’da doğdu. 874 (m. 1469)’de Kudüs’te vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünya hayatının ziynetleri

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Temmuz 2017

Ahîzâde Sinânüddîn Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Aslen, Aydın iline bağlı Güzelhisar kasabasından olup, 936 (m. 1529) senesinde Bursa’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Cesur desinler diye savaştın

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Temmuz 2017

Sa’îd bin Mensûr Horasânî hazretleri İmâm-ı Mâlik hazretlerinin talebelerinden, İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretlerinin hocalarındandır. Hadis ilminde imam olup, müctehid idi. Üç yüz binden fazla hadîs-i şerîfi râvileriyle beraber ezberden bilirdi. Horasan’da doğdu. 227 (m. 842)’de Mekke’de vefat etti. Rivâyetlerinden bazıları:

Devamını oku...

Siz, bizden evvel göçtünüz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Temmuz 2017

Ebü’l-Hasen İbni Ni’me hazretleri tefsîr, kırâat, hadîs ve fıkıh âlimlerindedir. 490 (m. 1097)’de Endülüs’ün (İspanya) Meriyye (Merida) şehrinde doğdu. İlim tahsili için Kurtuba’ya (Cordoba) gitti. Sonra Belensiye’ye (Valencia) yerleşti. 567 (m. 1172)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dua, uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Temmuz 2017

Abdullah bin Muhammed Nişâbûrî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 706 (m. 1306)’da doğdu. 776 (m. 1374)’de vefât etti. Kitabında buyurdu ki:

Devamını oku...

Rabbinden bizim için şefaat dile

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Temmuz 2017

Yakûb bin Şeybe hazretleri büyük hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 182 (m. 798)’de Basra’da doğdur. Bağdâd’da ilim tahsil etti, talebe yetiştirdi ve orada 262 (m. 875)’de vefât etti. Yüz binden ziyâde hadîs-i şerîfi sened ve râvileriyle ezbere okurdu. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Söz, dinleyene göre söylenir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Temmuz 2017

Âbid Çelebi Osmanlı Devleti zamanında Anadolu’da yetişen âlimlerdendir. 874 (m. 1469’da doğdu. Mevlevî yoluna girdi. Evliyâlıkta yüksek derecelere erişti. 954 (m. 1547)’de vefât etti. Sohbetlerinde Mesnevi'den anlatırdı. Bir sohbetinde Mesnevi'den şunları anlattı:

Devamını oku...

Onun hâlini Allah sizden iyi bilir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Temmuz 2017

Ebû Ali Cezerî hazretleri hadîs imâmlarındandır. 210 (m. 825)’de Kûfe’de doğup, 293 (m. 906)’da vefât etti. Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ve Eshâb-ı kiramdan (radıyallahü anhüm) gelen haberler ve nakleden zatlar hakkında ona müracaat edilirdi. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Allah için bir şey isteyene veriniz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Temmuz 2017

Safvan bin Süleym hazretleri Tabiînden tanınmış bir hadîs âlimidir. 132 (m. 749)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

İnsanlar muhakkak hüsran içindedir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Temmuz 2017

Kâdı’l-kudât Ebû Sâib Hemedânî hazretleri Şafiî âlimlerinin büyüklerindendir. 264 (m. 878)’de İran’da Hemedan’da dünyâya geldi. Cüneyd-i Bağdâdî’nin sohbet ve teveccühleriyle şereflendi. Tefsîr, hadîs, fıkıh üzerine pek kıymetli kitaplar telîf etti. Şafiî mezhebindeki ilk "Başkadı" bu zâttı. 350 (m. 961) yılında vefât etti. Ebû Sâib, Bağdâd’da bir mecliste anlattı:

Devamını oku...