Faydalı ilim, sâlih amel ve güzel ahlâk

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Haziran 2019

Karaçelebizâde Abdülazîz Efendi Otuzüçüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1000 (m. 1591) senesinde İstanbul’da doğdu. 1068 (m. 1658) senesinde Bursa’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Takvadan faziletli bir şey yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 03 Haziran 2019

Ebû İshâk Ezdî hazretleri büyük hadîs âlimlerinden ve Mâlikî mezhebinin en büyük fakîhlerindendir. 179 (m. 795)’de Basra’da doğdu 282 (m. 895)’de Mekke-i mükerremede vefât etmiştir. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Namazda âzâlar hareketsiz olmalı

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 02 Haziran 2019

İsmâil bin Hammâd bin Ebû Hanîfe hazretleri Hanefî mezhebinin büyük âlimlerindendir. İmâm-ı a’zam hazretlerinin torunudur. Genç yaşta 212 (m. 827) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün kötülüklerden sana sığınırız Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 01 Haziran 2019

Ebû İshak İbrâhim Masmûdî hazretleri Cezayir’deki Tilmsân’da yetişen âlim ve velîlerin büyüklerindendir. 805 (m. 1402) senesinde vefât etti. Bir vaazında cemaatte şöyle seslendi:

Devamını oku...

"Salât" rahmet istiğfar ve duâdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 31 Mayıs 2019

Muhammed bin Nâsır es-Selâmî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. Hafız (yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle bilen), sağlam, güvenilir bir zât idi. 467 (m. 1074)’de doğdu. 550 (m. 1155)’de Bağdad’da vefât etti. Babası aslen Türk idi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yüzleri siyah ve gök gözlü iki melek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 30 Mayıs 2019

Ebû Tâhir Ziyâdî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. 317 (m. 929)’da İran’da Nişâbûr’da doğdu. 410 (m. 1019)’da vefât etti. Hadîs ilminde büyük bir âlimdir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur.

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 29 Mayıs 2019

Ebü’l-Hasen el-Cüzâmî, hazretleri tefsîr, hadîs ve kelâm âlimlerindendir. Endülüs’te Meriyye şehrinde 440 (m. 1048) senesinde doğdu. Lizbon kadısı Ebû Ömer bin Abdülberr’in icâzet verdiği büyük âlimlerdendir. Tefsîr, hadîs ve usûl-i din (kelâm) ilimlerinde kıymetli eserler yazdı. 532 (m. 1137) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Sünnet-i hüda ve sünnet-i zevaid

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 28 Mayıs 2019

Takıyyüddîn ibn-i Rezîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh, tefsîr ve hadîs âlimidir. 603 (m. 1206)’da Suriye’de Hama’da doğdu. 680 (m. 1281)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlara, Allah'ın sevgisi içirilmiştir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 27 Mayıs 2019

Muhammed bin Ömer Zevkî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 782 (m. 1380)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Büyük velîlerin ibretli hallerinden anlatırdı. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

On beş yaşında fetvâ veren âlim

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 26 Mayıs 2019

Ebû Zür’a Sekafî hazretleri Şafiî mezhebinin büyük âlimlerinden ve onu yayanlardandır. 302 (m. 914)’de Şam’da vefât etti. Ebû Zür’a, Şam’da Şafiî mezhebini öğretip yaydıktan sonra, Mısır ve Şam’da bu mezheb yerleşip bir daha unutulmadı. Mısır’a gittiğinde İmâm-ı Şâfiî hazretlerinden bahsederek şunları anlattı:

Devamını oku...