Ben, Allaha ve Resûlüne îmân ettim

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Temmuz 2019

Ebû Bişr Dülâbi hazretleri hadis âlimlerindendir. 224'te (m. 839) İran'da Rey yakınla­rındaki Dûlâb köyünde doğdu. Zamanın büyük âlimlerden hadis okudu. Sonra Mısır'a gitti ve orada talebe yetiştirdi. 310 (m. 923)’de Hac dönüşünde Mek­ke ile Medine arasındaki Arc mevkiinde vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey Allahın kulları! Allahtan korkun

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Temmuz 2019

Vankuli Mehmed Efendi Osmanlı fıkıh ve lügat âlimidir. Aslen Vanlıdır. 1000 (m. 1591)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Pek kıymetli eserler yazdı. Bunlardan, Molla Hüsrev’in “Dürer-ül-hukkâm” adlı eserine yazdığı “Nakd-üd-dürer” adlı haşiyede buyuruyor ki:

Devamını oku...

Sâlih komşu, geniş bir ev ve iyi bir binek

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Temmuz 2019

Tâcüddîn Erdebîlî hazretleri hadîs, tefsîr ve fıkıh âlimidir. 677 (m. 1278)’de Azerbaycan’ın Erdebîl şehrinde doğdu. 746 (m. 1345)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Günah pek küçük görünse de yaklaşma

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Temmuz 2019

Şeyh Ayderûsî hazretleri fıkıh, hadîs âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 993 (m. 1585)’de Yemen’in Terim şehrinde doğdu. 1041 (m. 1632)’de Hindistan’da Devletâbâd’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Müslümanları tahkir edip, aşağı görenler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Temmuz 2019

Atiyyetullah Echûrî hazretleri fıkıh, hadîs, tefsîr ve nahiv âlimidir. Mısır’da bulunan Echûr köyündendir. 1190 (m. 1776)’da Kâhire’de vefât etti. “İrşâd-ür-Rahmân li esbâb-in-nüzûl ven-nesh vel-müteşâbih minel-Kur’ân” isimli tefsir kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Tasavvuf ehlinin kalbinde kir ve kötülük olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Temmuz 2019

Şeyh Abdüsselâm hazretleri Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. 907 (m. 1501)’de doğdu. Şah Nizâm Nârnûlî’den hilâfet aldı. 1033 (m. 1623)’de vefât etti. Bir sohbetinde talebelerine şunları anlattı:

Devamını oku...

Duânın kabul olması için

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Temmuz 2019

Seyyid Alizâde Ya’kûb Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 931 (m. 1524) senesi hac dönüşü, Mısır’da vefât etti. Rükn-ül-İslâm Muhammed İbni Ebû Bekr’in “Şir’at-ül-İslâm” adındaki eserine güzel bir şerh yazdı. “Mefâtîh-ül-Cinân ve mesâbîh-ül-Cenân” isimli bu eserden bazı bölümler:

Devamını oku...

Kerâmet ile sihir arasındaki fark

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Temmuz 2019

Ebû Muhammed El-Hâşimî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 228 (m. 843)’de Bağdâd’da doğdu. 318 (m. 930) senesinde Kûfe’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Fitneler, bidatler yayıldığı zaman

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Temmuz 2019

Ebû Zekeriyyâ El-Anberî hazretleri tefsîr ve hadîs âlimlerindendir. 268 (m. 881)’de doğdu. 344 (m. 955) senesinde vefât etti. Kitabında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Zevcelerinizi dövmeyiniz! Onlar, sizin köleniz değildir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Temmuz 2019

Yahyâ Bin Ya’mer hazretleri Tabiînin meşhûr nahv ve hadîs âlimidir. Bazı rivâyetlere göre, Kur’ân-ı kerîmin benzer harflerini birbirinden ayırmak için noktaladı. Basra’da kadılık yaptı. 129 (m. 746) senesinde orada vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden ba’zıları:

Devamını oku...