Hakkınızı vermekte size zulmettim mi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 30 Mart 2018

Ebü'l-Berekât Enmâtî hazretleri Bağdad'da yetişen hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 462 (m. 1070)’de doğdu. 538 (m. 1143)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden:

Devamını oku...

İhlâs ve kalbiselim sahibi olmak

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 29 Mart 2018

Hayderizâde İbrâhim Fasîh Efendi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin yetiştirdiği büyük âlimlerdendir. 1299 (m. 1882)’de Bağdat’ta vefât etti. Yazdığı, “Mecd-it-tâlid” ve “Tuhfet-ül-uşşâk” isimli eserleri, meşhurdur. “Tuhfet-ül-uşşâk” adındaki eserinin baş tarafında buyurdu ki:

Devamını oku...

Mümin, helâl ve temiz rızık talep etmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Mart 2018

Bâlî Hızır Efendi, Osmanlılar zamanında yetişen evliyâdandır. Halvetiyye yoluna mensuptur. Makedonya’da Bitola (Manastır)’da doğdu. 970 (m. 1562)’de vefât etti. Bir sohbetinde şunları anlattı: 

Devamını oku...

Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Mart 2018

Ali el-Medînî hazretleri Tebe-i tabiîn devrinin hadîs âlimlerindendir. 161 (m. 777)’nde Basra’da doğup, 234 (m. 849)’da Sâmarrâ’da vefât etti. Hadîs ilminde yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle ezberlemiş hafızlardandı. Evlat terbiyesi ve emr-i ma’rûf hakkında naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

O zat bana çok salevât okuyor

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Mart 2018

Abdurrahmân Hayârî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mısır’da doğdu. 1056 (m. 1646)’da Medîne-i münevverede vefât etti. Salevât-ı şerife okumanın fazileti hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

Kötü huy, insanın ibâdetlerini bozar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Mart 2018

Ebü’l-Alâ Hemedânî hazretleri Kırâat ve hadîs âlimlerindendir. “Hâfız (yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle bilen) idi. Bildirdiği hadîs-i şerîflerde Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: 

Devamını oku...

Kâfirin hakkı için de helâlleşmek lâzımdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Mart 2018

Şemsüddîn Raînî hazretleri hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 902 (m. 1496)’de, Mekke-i mükerremede doğdu. 954 (m. 1547’de Trablusgarb’da vefât etti. Bir dersinde, tövbe hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

Büyüklere saygı küçüklere şefkat

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Mart 2018

Ebû Abdullah Hemedânî hazretleri Tebe-i tabiînden büyük bir hadîs ve fıkıh âlimidir. 100 (m. 718)’de İran’da Hemedân’da doğup, 168 (m. 785)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Biz ona şeytanı musallat ederiz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Mart 2018

Yûsufzade Hasan Hoca Bursa’da Emîr Sultan hazretlerinin halifelerindendir. Balıkesir’de doğdu. 846 (m. 1442)’de hacdan dönerken, Kudüs’te vefât etti... 

Devamını oku...

Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Mart 2018

Ahmed Gazzî hazretleri hadîs âlimidir. 1054 (m. 1644)’de Filistin’deki Gazze’de doğdu. 1150 (m. 1737)’de Bursa’da yaptırmış olduğu dergâhında vefât etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

Devamını oku...