Ey kulların sığınağı olan Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Eylül 2017

Hasen bin Osmân hazretleri Cezâyir-Tilmsân’da yetişen fıkıh âlimlerindendir. 724 (m. 1324)’de doğdu. 790 (m. 1388)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her bid’at, bir sünneti yok eder

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Eylül 2017

Ebü’l-Abbâs Venşerisî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 834 (m. 1430) senesinde Cezayir’de Tlemsan’da doğdu. 914 (m. 1508)’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ölü, kabre konduğu vakit

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Eylül 2017

Çivizâde Hacı Mehmed Efendi Onsekizinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. 937 (m. 1530)’da İstanbul’da doğdu. 995 (m. 1587)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cennete ilk girecek olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Eylül 2017

Velîd bin Şüca hazretleri hadîs âlimlerinin meşhûrlarındandır. 243 (m. 857)’de Bağdâd’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Nefsini tanıyan Rabbini tanır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Eylül 2017

Abdürrahmân Vâsıtî hazretleri Tasavvuf ve hadîs âlimlerindendir. 674 (m. 1275)’de Vâsıt’ta doğdu. 744 (m. 1343)’de Bağdad’da vefât etti. Vâsıtî, “Tiryâk-ül-muhibbîn” kitabında, tasavvuf büyüklerinin hallerini, hocalarını ve talebelerini anlatmaktadır. Bu kitaptan bazı bölümler:

Devamını oku...

Allahü teâlâ tövbeleri kabul edicidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Eylül 2017

Muhammed Vânnûgî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve tefsîr âlimidir. İbn-i Abdüsselâm adıyla meşhur oldu. 759 (m. 1358)’de Tunus’ta doğdu. 819 (m. 1416)’da Mekke-i mükerremede vefât etti. “Kitâbü alâ kavâid-i İbn-i Abdüsselâm” isimli eserinden bazı kısımlar:

Devamını oku...

İhsân etmek, yani hakiki iyilik nedir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Eylül 2017

Muhammed Yağbuğ hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Türk asıllıdır. 930 (m. 1524)’de Batı Afrika’daki Mali’de, Timbuktu şehrinde doğdu. 1002 (m. 1593)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mucize ile kerâmet arasındaki fark

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Eylül 2017

Ebû Muhammed Yafiî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 698 (m. 1298)’de Yemen’de doğdu. 768 (m. 1367)’de Mekke’de vefât etti. İmâm-ı Yâfiî’nin “Neşr-ül-mehâsin” adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...

İkisi için bir adak adayın

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Eylül 2017

Sarı Yakub hazretleri fıkıh, kelâm, hadîs âlimi, yüksek hâller sahibi velîdir. Konya’da doğdu. 833 (m. 1429)’da aynı yerde vefât etti. Dinin emir ve yasaklarını bildirmekte çok gayretli idi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Eylül 2017

İbn-i Hübeyre hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. Abbasî halîfesi Muktefî’nin veziri idi. 499 (m. 1105)’de Irak’ta doğdu. 556 (m. 1161)’da Bağdad’da vefât etti. Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere yaptığı açıklamalar meşhûrdur. Şöyle anlattı:

Devamını oku...