Kabrimi ziyâret edene şefaatim vâcib oldu

Ebû Zekeriyyâ Yahya İsfahânî hazretleri hadis âlimidir. 434'te (m. 1043) İran’da İsfa­han'da doğdu. Küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başladı ve meşhur âlimlerden ders aldı. Horasan, Nîşâbur, Hemedan, Cibâl, Basra ve Bağ­dat gibi ilim merkezlerini dolaştı. 512'de (m. 1119) İsfa­han'da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

“Bütün hastalıkların başı fazla yemekdir.”
“Vefâtımdan sonra kim beni ziyâret ederse, beni hayatımda ziyâret etmiş gibi olur.” 
“Benim kabrimle minberim arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Benim minberim, Cennet bahçelerinden bir bahçenin üzerindedir.”
“Kim ki, Mekke’de veya Medîne’de hac veya umreyi yaparken ölürse, Allah o kimseyi kıyâmet günü öyle diriltir ki, kendisinden hesap sorulmaz, hiçbir azap da görmez.” 
“Hac edip kabrimi ziyâret eden kimse, beni diri iken ziyâret etmiş gibi olur.”
“Hac edip de, beni ziyâret etmeyen kimse, beni incitmiş olur.”
“Kabrimi ziyâret edene, şefaatim vâcib oldu.”
“Mümin, müminin aynasıdır.” 
“Her göz kıyâmet günü ağlayacaktır. Şu üç göz bunlardan müstesnadır: Haramlara bakmayan göz, Allah yolunda uyumayan göz, Allah korkusundan sinek başı kadar bile olsa yaş akan göz.”
“Kadın, beş vakit namazını kıldığı, namusunu koruduğu ve kocasına itaat ettiği zaman, Cennete istediği kapıdan girer.”
“Allahü teâlâya ve âhiret gününe îmân eden kimse ya hayır söylesin, yahut sussun.”
“Eshâbıma söğenlere, Allahü teâlâ ve melekler ve bütün insanlar lanet etsin.”
Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) “Allahü teâlânın, meleklerin ve bütün insanların laneti, ümmetimi gaşyeden kimsenin üzerine olsun” buyurdu. “Ümmetinizin gaşyi nedir?” diye Eshâb-ı kiram sordular. Peygamberimiz cevâbında;
“Dinde olmayan bir şeyi (bid’at) çıkarıp, insanları onu yapmaya sürüklemektir” buyurdu.
“Abdest alırken Allahü teâlânın ismini zikreden, Besmele-i şerîf ile başlayan kimsenin bütün bedeni, Besmele-i şerîf söylemiyenin ise, yalnız yıkadığı (abdest) âzâları (küçük günahlardan) temizlenir.”

Toplam Görüntülenme: 46

Yayın tarihi: Cumartesi, 29 Ağustos 2020

Bunları okudunuz mu?