Kendisine dünya ve âhiret iyilikleri verilen kimse

Abdullah ibn-i Ebî Dâvûd hazretleri Sünen hadis kitabının sahibi Ebû Davud'un oğlu olup hadis hafızıdır. 230'da (m. 844) İran’da Sicistan'da doğdu. Nîşâbur, İsfahan, Basra, Bağdat, Medine, Mekke, Mı­sır, Şam, gibi şehirlere giderek âlimlerden hadis-i şerifler topladı. 316'da (m. 929) Bağdat'ta vefat etti. Şöyle anlatır:

Müslümanın kul hakkına riayet etmesi ve güzel huylu olması, en mühim vazifeleridnendir. Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:
(Üzerinde kul hakkı olan, insanların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helâlleşsin, ödesin! Zîrâ âhiret günü altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa, hak sahibinin günahları, buna yüklenecektir.)
(Kıyâmet günü, hak sahibi, hakkını affetmezse, bir dank hak için, cemaat ile kılınmış kabul olmuş yediyüz namazı alınıp, hak sahibine verilecektir.)
Bir gün Resûlullah, Eshâb-ı kirâma karşı (Müflis kime denir, biliyor musunuz?) buyurunca (Parası ve malı kalmayan kimseye diyoruz) dediler. Buyurdu ki:
(Ümmetim arasında müflis, şu kimsedir ki, kıyâmet günü, defterinde çok namaz, oruç ve zekât sevabı bulunur. Fakat, bir kimseye sövmüş, iftirâ etmiş, malını almış, kanını dökmüş, döğmüş. Sevapları, bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları, bunun üzerine yükletilir. Sonra Cehenneme atılır) buyurdu.
Diğer hadis-i şeriflerinde buyurdu ki: (Allahü teâlâ refîktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri yumuşak davrananlara ihsân eder. Başkalarına vermez.)
(Yumuşak davran! Sertlikten ve çirkin şeyden sakın! Yumuşaklık insanı süsler. Çirkinliği giderir.)
(Yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur.)
(İçinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanınızdır.)
(Kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir.)
(Hayâ, îmandandır. Îmanı olan Cennettedir. Fuhuş, kötülüktür. Kötüler Cehennemdedir.)
(Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse, insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mümindir.)
(Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, hayvanın üzerinde, yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse, hayvan ona uyar. Taşın üzerine götürmek isterse, hayvan oraya koşar.)

Toplam Görüntülenme: 157

Yayın tarihi: Çarşamba, 10 Haziran 2020

Bunları okudunuz mu?