Lezzetlere son veren şeyi çok hatırlayınız!

Ahmed İbnü'l-Furât hazretleri hadis âlimidir. 180 (m. 796)’da İran’ın Rey şehrinde doğdu. Küçük yaşta hadis tahsiline baş­ladı. Bağdat, Basra, Hicaz, Yemen, Şam, Mısır ve Cezîre'ye giderek büyük âlimlerden hadis tahsil etti. 258'de (m. 872) İran’da İsfahan'da ve­fat etti. Buyurdu ki:

"Tûl-i emel, zevk ve safâ sürmek için çok yaşamayı istemektir. İbâdet yapmak için, çok yaşamayı istemek, tûl-i emel olmaz. Tûl-i emel sahipleri, ibâdetleri vaktinde yapmazlar. Tövbe etmeyi terk ederler. Kalbleri katı olur. Ölümü hâtırlamazlar. Vaaz ve nasihattan ibret almazlar."
Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:
(Lezzetlere son veren şeyi çok hâtırlayınız.)
(Ölümden sonra olacak şeyleri bildiğiniz gibi, hayvânlar da bilselerdi, yemek için semiz hayvan bulamazdınız.)
(Gece ve gündüz ölümü hâtırlayan kimse, kıyâmet günü şehitler yanında olacaktır.)
(İnsanların en iyisi ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir.)
(İnsanların en kötüsü, ömrü uzun, ameli kötü olandır.)
(Ölmek istemeyiniz. Kabir azâbı çok acıdır. Ömrü uzun olup İslâmiyete uymak, büyük saadettir.)
(Müslümanlıkta beyazlaşan kıllar, kıyâmet günü nûr olacaktır.)
(Ölümü çok hâtırlayınız. Onu hâtırlamak, insanı günah işlemekten korur ve âhirete zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur.)
(İnsanlara vâiz olarak ölüm yetişir. Zenginlik isteyene, kaza ve kadere îman etmek yetişir.)
(İnsânların en akıllısı, ölümü çok hâtırlayandır. Ölümü çok hâtırlayan insana, dünyada şeref, âhırette yüksek dereceler nasip olur.)
(Allahü teâlâdan hayâ ediniz. Başkalarına kalacak olan şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyiniz. Kavuşamayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayınız. İhtiyâcınızdan fazla binâlar yapmakla hayatınızı harcamayınız.)
(Evlerinizi haram malzeme ile yapmayınız. Dîninizin ve dünyanızın harap olmasına sebep olur.)
(Cennete gitmek isteyen, uzun emel sahibi olmasın. Dünya işleri ile uğraşması ölümü unutturmasın. Haram işlemekte Allahtan hayâ etsin.)
Resûlullah bir gün, çok sevdiği Üsâme bin Zeyd'in bir ay sonra ödemek üzere yüz altına bir köle satın aldığını işitince, (Siz buna hayret etmediniz mi? Üsâme tûl-i emel sahibi olmuş) buyurdu.
Eshâb-ı kirâmdan Bera' bin Âzib diyor ki: "Bir cenâzeyi götürdük. Resûlullah, kabir başına oturdu. Ağlamaya başladı. Mübârek gözyaşları toprağa damladı. Sonra, (Ey kardeşlerim! Hepiniz buna hazırlanınız) buyurdu."

Toplam Görüntülenme: 52

Yayın tarihi: Salı, 02 Mart 2021

Bunları okudunuz mu?