Ortaya büyük bir yalan attınız

Cemaleddin İshak Karamanî hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. İstanbul’da medrese tahsilinden sonra Piri Mehmet Paşa'nın yaptırdığı Karaköy’de Koruk dergâhında talebe yetiştirdi. 923 (m. 1517)’de vefat etti. Sütlüce’deki türbesinde yatmaktadır. Birçok eser telif etti. Bunlardan “Haşiye Alâ Tefsir-i Beyzavi” isimli eseri, Kadı Beydâvî tefsirinin haşiyesidir. Burada şöyle yazmaktadır:

Allahü teâlânın, İsâ aleyhisselâmı "Allahın oğlu" olarak göstermek isteyenlere, hattâ bu maksat ile Tevrât ve İncîl'deki cümleleri değiştirmek küstahlığında bulunanlara karşı ne kadar gazaba geldiği, Kur'ân-ı kerimde Meryem sûresinin 88-93. âyetlerinde meâlen şöyle beyan buyurulmuştur:
([Yahudiler ve Hristiyanlar], Rahmân çocuk edindi dediler. [Ey Resûlüm sen onlara de ki,] ortaya büyük bir yalan attınız. İsnâd ettikleri o sözden, nerede ise, gökler paralanacak, yer yarılacak, dağlar dağılacaktı. Hâlbuki Rahmân'ın çocuk edinmesi, Onun azâmetine lâyık değildir. Çünkü göklerde ve yerlerde hiçbir kimse yoktur ki, Rahmân'a kul olarak gelici olmasın.)
Kur'an-ı kerimin İhlâs sûresinin üçüncü âyetinde Allahü teâlâ meâlen buyuruyor ki: (Allah doğmamış ve doğurmamıştır.)
Nisâ sûresinin yüzyetmişbirinci âyetinde meâlen, (Ey ehl-i kitap [Yahudiler ve Hristiyanlar]! Dîninizde taşkınlık etmeyin. Allahü teâlâ hakkında doğruyu söyleyip [Ona iftirâ ederek İsâ Allahın oğludur demeyin], Meryem oğlu İsâ, Allahü teâlânın resûlüdür. 'Ol' emri ile yaratılmış mahlûkudur. Onu Meryem’e ilkâ etti. [Ey Hristiyanlar] Allahü teâlâya ve Resûlüne iman edin, 'ilah üçtür' ve 'Allahü teâlâ üçün üçüncüsüdür' demeyin. Bundan sakınmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek mâbuttur. Çocuğu olmaktan münezzehdir) buyurulmuştur.
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerimde, İncîl'i değiştirenlere karşı, Bekara sûresinin onuncu âyetinde meâlen şöyle hitap etmektedir:
(Kalblerinde [şek ve nifak] hastalığı vardır. Allahü teâlâ hastalıklarını arttırmıştır. Yalancılıklarından dolayı elem verici azâba uğrayacaklardır.) 
Bekara sûresi 79. âyetinde meâlen, (Vay, [tahrîf olunmuş] kitabı kendi elleri ile yazıp da, onu birkaç kuruşa satmak için, Allah tarafındandır diyenlere! Vay, ellerinin yazdıklarına! Vay kazandıklarına!) buyurularak, onların elîm bir azâba uğrayacağını haber vermiştir.

Toplam Görüntülenme: 141

Yayın tarihi: Cumartesi, 27 Haziran 2020

Bunları okudunuz mu?