Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâmdır

Kemâleddîn Tiflisî hazretleri hadîs ve Şafiî fıkıh âlimidir. 602 (m. 1205)’de Gürcistan’da Tiflis’te doğdu. 672 (m. 1273)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Ehl-i sünnet itikadında olanın, inanması lazım olanlardan bazıları şunlardır: Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm, sonuncusu Muhammed aleyhisselâmdır. Peygamberlerin en efdali (faziletlisi) Muhammed aleyhisselâmdır. Melekler, Allahın kullarıdır. Emredilen şeyi yaparlar. Onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Müminlerden âsi olanlar Cehenneme girse de, orada sonsuz kalmazlar. Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) mi’râcı uyanık iken, kalb, rûh ve beden ile birlikte olmuştur, haktır. Her ümmetteki evliyânın kerâmeti, kendi peygamberinin mucizesidir.
Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Cennetle müjdelediği Aşere-i mübeşşere ismi verilen on Eshâb-ı kirâmın (radıyallahü anhüm) Cennetlik olduklarına şehâdet etmek haktır. Bunlar Peygamberlerden sonra Cennete gireceklerdir. Bu müjdeye kavuşmuş, mesut on kişi şu zâtlardır:
Ebû Bekr-i Sıddîk, Ömer-ül-Fârûk, Osmân-ı Zinnûreyn, Aliyyül Mürtezâ, Talhâ, Zübeyr, Abdurrahmân bin Avf, Ebû Ubeyde bin Cerrah, Sa’d bin Ebî Vakkâs, Saîd bin Zeyd’dir (radıyallahü anhüm).
Hiçbir velî, bir peygamber derecesine erişemez. Kul, namaz ve orucun, kendisinden muaf tutulacağı bir dereceye ulaşamaz. (Böyle bir derece yoktur.) Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Kur’ân-ı kerîmin zâhir, açık manâsını bildirdi. Zâhir manâyı bırakıp, bâtın (iç, öz) manâ uydurmak küfürdür. Zındıklık olur...
Günahları önemsememek, haramlara değer vermemek, dînin emirleriyle alay etmek de küfürdür. Allahü teâlâdan ümidini kesmek, yahut herhâlde ondan emîn olmak da küfürdür. Kâhini, gaybdan verdiği haber üzerine tasdik küfürdür. Sağ olanların ölülere duâsında, ölüler için faydalar vardır. Allahü teâlâ duâları kabul eder. İstenileni verir. Resûlullahın bildirdiği kıyâmet alâmetlerinden; Deccâl, Dâbbet-ül-ard, Ye’cûc ve me’cûc, İsâ aleyhisselâmın gökten inmesi, güneşin Batı'dan doğması ve benzeri şeylerden haber verdikleri haktır, olacaktır.
Müctehid, ictihâdında doğruyu bulur veya bulamaz. İnsanlardan olan resûller, meleklerin resûllerinden üstündür. Meleklerin resûlleri, yanî Peygamberleri, Müslümanların avamından üstündür. Müslümanların avamı ise, meleklerin avamından üstündür. Her şeyin doğrusunu Allahü teâlâ bilir.

Toplam Görüntülenme: 79

Yayın tarihi: Perşembe, 14 Ocak 2021

Bunları okudunuz mu?