Size cömertlik ve güzel huy yaraşır

Muhammed Harâitî hazretleri hadis hafızıdır. Irak’ta Sâmerrâ'da 237 (m. 851)’de doğdu. Ahmed bin Hanbel ve 100'den fazla muhaddis ve âlimden hadis ilmi tahsil etti. Şam ve Filistin’de Askalân'da hadis dersleri verdi. 327 (m. 939)’da Askalân'da vefat etti. Mekarim-ül-ahlâk kitabında rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

"Kendisinde su üç haslet veya bunlardan biri bulunmayanın hiçbir ameline kıymet vermeyiniz. İsyandan kendini alıkoyacak takvâ ve Allah korkusu, kötüye karşı susmasını bildirecek hilm (yumuşaklık), insanlarla geçim sağlayacak güzel ahlâk."
"Müminin lisânı, kalbinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman, önce onu düşünür ve sonra konuşur. Münafık bunun aksine, kalbi dilinin ötesindedir. Bir şey, söyleyeceği zaman düşünmeden onu söyler."
"Benim için altı şeye kefâlet edin, ben de sizin Cennete girmenize kefâlet edeyim: Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Söz verdiğiniz zaman sözünüzde durun. İtimat edildiğiniz zaman emânete hıyânet etmeyin. Gözünüzü harâmdan çekin. Edeb yerinizi koruyun. Elinizi harâmdan çekin."
"Dört haslet sende bulunduğu takdirde, diğer ayıpların sana zarar vermez. Bunlar: Doğru konuşmak, emâneti korumak, güzel huy ve harâmdan sakınmaktır."
"Mûsâ aleyhisselâm Allahü teâlâya (Yâ Rabbi! Senin katında en azîz kulun kimdir?) diye sordu. Allahü teâlâ da, (İntikama gücü yeterken affeden kimsedir)  buyurdu."
"Allah cömerttir, cömertliği ve güzel ahlâkı sever, kötü ahlâkı sevmez." 
"İnsanın çoluk çocuğuna bırakacağı, Allah katında en hayırlı halefi; yola çıkacağı esnada, her rekatinde Fatiha ve İhlâs okumak üzere kılacağı dört rek'at namaz, sonra da (Allahım, bu namazı senin rızân için kıldım. Benim ailemi ve malımı koru) demesidir. İşte o namaz, dönünceye kadar malının korunmasına vesîle olur."
"Allahım! Perşembe günü erkenden yola çıkan ümmetimin işlerini bereketlendir."
"Yatarken siyah sürme kullanın; zirâ siyah sürme gözün ışığını arttırır ve göz kirpiklerinin bitmesine yardımcı olur."
"Allahü teâlâ bu dîni (İslâm dînini) kendi zâtı için hâlis kıldı. Sizin bu dininize cömertlik ve güzel huydan başkası yaraşmaz. Aman, dîninizi bu iki hasletle süsleyiniz."
"Allahım, hilkatimi güzel yarattığın gibi, ahlâkımı da güzelleştir."
"Allahım, senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk isterim."

Toplam Görüntülenme: 246

Yayın tarihi: Perşembe, 04 Haziran 2020

Bunları okudunuz mu?