Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

Kullar, belâlarla imtihan edilir

Ebû Ahmed el-Mukrî hazretleri Bağdad’da yetişen büyük hadîs âlimlerindendir. 406 (m. 1015)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

“Her derdin bir dermanı vardır. Bilen bildi, bilmeyen bilemedi. Yalnız ölümün çâresi yoktur.”
“Siz altınlarınızı ateşle denediğiniz gibi, Allahü teâlâ da kullarını belâlarla tecrübe eder. Kimisi, tam ayar hâlis altının aynı parlaklıkta ateşten çıktığı gibi, parlak çıkar, denemeyi kazanır, kimisi biraz karışık bir kısmı da yanmış ve kararmış olarak tecrübeden çıkar.”
“Allahü teâlâ kulunu sevdiği vakit onu iptilâ eder, dert verir. Fazla sevdiği vakit onu iktinâ eder, yani mal ve evlat diye kendisinde bir şey bırakmaz.”
“Azîz ve celîl olan Allahü teâlâ, rahatlık ve ferahlığı rızâ ve yakînde, gam, keder ve tasayı da, şüphe ve kızgınlıkta kılmıştır.”
“Bir kavmi sevip onlarla dostluk kuran, kıyâmet günü onlarla haşr olacaktır.”
“Bid’at sahibine hürmet eden kimse, İslâmiyeti yıkmaya yardım etmiş olur.”
“Kul, ibâdeti zayıf olduğu hâlde, güzel ahlâkı sayesinde, âhiretin yüksek derece ve şerefli menzillerini kazanır.”
“Kur’ân-ı kerîmi hatim edenin duâsı kabul olunur.”
“Kötü huy, bağışlanmayacak bir günah, kötü zan ise kokan bir günahtır.”
“Allaha gönül hoşluğu ile ibâdet et. Şayet buna gücün yetmiyorsa, hoşlanmadığın şeyde sabret. Zîrâ böyle yapmanda senin için çok hayır vardır.”
“Müslümanın Müslümanı korkutması helâl olmaz.”
“İyiliklerine sevinen, kötülüklerine üzülen kimse mümindir.”
“Çölde yalnız kalan kimse bir şey kaybederse; ey Allah’ın kulları, bana yardım ediniz, desin! Çünkü Allahü teâlânın sizin göremediğiniz kulları vardır.”
“Allahü teâlâ, her şeyi yoktan var etti. Her şey içinden insanları sevdi, kıymetlendirdi. İnsanlar içinden de, seçtiklerini Arabistan’da yerleştirdi. Arabistan’daki seçilmişler arasında da, beni seçti. Beni, her zamandaki insanların seçilmişlerinde, en iyilerinde bulundurdu. O hâlde, Arabistan’da bana bağlı olanları sevenler, benim için severler. Onlara düşmanlık edenler, bana düşmanlık etmiş olurlar.”
“Bir kimse namaz sonunda, üç defa sübhâne rabbike âyet-i kerîmesini okursa, yetişir miktarda sevâba kavuşur.”
“Âdemoğlunun hatâlarının çoğu dilindendir.”
“Hayır olmayan her sözden dilini çek, ancak bu sayede şeytana galebe çalarsın.”

Toplam Görüntülenme: 348

Yayın tarihi: Çarşamba, 10 Mayıs 2017