Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

Bundan daha hayırlısı var

Ubeydullah bin Utbe hazretleri Tabiînden olup, Fukahâ-i Seb’a’dan (yedi büyük âlimden) birisidir. 98 (m. 716) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Hazreti Âişe (radıyallahü anha) vâlidemiz dedi ki: Ben Resûlullahtan (sallallahü aleyhi ve sellem) çok defa, “Hiçbir Peygamber istemedikçe rûhu alınmaz” buyurduklarını işittim. Âhirete teşrîflerinin vakti gelince, “Yâ Rabbi! Cennette, Refîk-i a’lâ’yı nasip et” buyurdular. O zaman ben, “Vallahi, Resûlullah, bizi tercih etmiyor” dedim. Fakat anladım ki: “Resûlullahın vefâtlarından önce, zaman zaman buyurdukları hadîs-i şerîf tahakkuk etmişti.”
Ubâde bin Sâmit (radıyallahü anh) anlatır: Bir gün Resûlullah efendimiz Eshâbı ile birlikte yola çıktı. Resûlullah efendimiz bir deveye binmişti. Eshâbından (radıyallahü anhüm) hiçbiri Resûlullah efendimizin önüne geçmiyordu. Muâz bin Cebel (radıyallahü anh): “Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ bizim canımızı senden önce alsın. Allah göstermesin! Sen önce vefât edersen, senden sonra biz hangi ibâdeti yapalım? Ya Resûlallah! Allah yolunda cihad mı yapalım?” diye suâl etti. Ben de: “Anam-babam sana feda olsun yâ Resûlallah!” dedim. Resûlullah efendimiz “Allah yolunda cihad güzel şey! Fakat, insanlar için bundan daha üstünü var” buyurdu. Muâz bin Cebel (radıyallahü anh) “Oruç ve sadaka mı?” diye suâl eyledi. Resûlullah efendimiz “Oruç ve zekât da güzel şey! Fakat, insanlar için bunlardan daha üstünü var” buyurdu. Bunun üzerine Muâz bin Cebel (radıyallahü anh), bildiği bütün hayırları saydı. Hepsine de Resûlullah efendimiz “İnsanlar için bundan daha hayırlısı var” buyurdu. Muâz (radıyallahü anh): “Yâ Resûlallah! İnsanlar için bundan daha hayırlı olan nedir?” diye suâl eyledi. Resûlullah efendimiz ağzını işâret ederek: “Susmak, konuşunca da hayır konuşmaktır” buyurdu. Muâz: “Dillerimizle söylediklerimizden hesap sorulacak mı?” deyince Resûlullah efendimiz, “İnsanları Cehenneme yüzüstü düşürecek olan şey, dillerinden başkası değildir. Kim Allaha ve âhıret gününe inanırsa, ya hayır söylesin, ya da sussun. Hayır konuşun istifâde edin. Şer konuşmayın ki, selâmette olasınız.”
Ubeydullah bin Utbe hazretlerinin, Ömer bin Abdulazîz’e yazdığı nasîhatlerden birisi şöyledir: “Yaptığın işlerde dâima dikkatli ol. Bunun faydasını görürsün. Başına istemediğin bir şey bile gelse sabırlı ol, kaderine rızâ göster. Dünyâda rahat yoktur. İnsan bir gün çok sevinçli ve rahat olur. Peşinden, o sevinç ve rahatı hüzne ve sıkıntıya çeviren başka bir gün gelir.”

Toplam Görüntülenme: 296

Yayın tarihi: Perşembe, 11 Mayıs 2017