Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

Arkadaşları arasında kendini farklı görmek

Takıyyüddîn-i Temîmî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve meşhûr “Tabakât-üs-seniyye fî terâcim-il-Hânefiyye” kitabının sahibidir. Tabakât-üs-seniyye isimli eserden bazı bölümler:

Âişe vâlidemize (radıyallahü anhâ) Resûl-i ekremin (sallallahü aleyhi ve sellem) ahlâkı sorulunca, şöyle anlattı: “O’nun ahlâkı Kur’ân-ı kerîm ahlâkıdır. Allahü teâlânın gazap ettiği şeyden dolayı gazap eder, O’nun râzı olduğu şeyden dolayı râzı olur, şahsına âit bir şeyden dolayı gazaplanmazdı. Allahü teâlânın emirlerine uyulmadığı, bunlara riâyet edilmediği zaman gazaplanırdı. İnsanların en şecâatlisi, en cömerdi idi. Kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok buyurmazdı. Evinde dinar ve dirhem olduğu hâlde asla gecelemezdi. Yanında para olup, onu verecek birisini bulamadan akşam olursa, onları muhtaç olanlara vermeden evine dönmezdi. Resûlullah efendimiz insanların en halimi idi. Bâkire kızlardan daha hayâ sahibi idi. İbret nazarı ile bakardı. Çok tevâzu sahibi idi. Zengin, fakir, hür, köle herkesin davetini kabul ederdi. Çok merhametli idi. Kedilerin içebilmesi için su kabını temizlerdi. Onlar içmeden su kabını kaldırmazdı. Bunu onlara olan merhametinden dolayı yapardı... 
Hasta olanları ziyâret ederdi. Yanında olmayanlara gıyaplarında duâ ederdi. Eshâbı ile beraber bahçelik olan yerlere giderlerdi. Özür dileyenin mazeretini kabul ederdi. Hak olan hususta fakir ile zengin, Resûlullah efendimizin huzûrunda eşit idi. Yürürken beraber yürüdüğü kimseyi geride bırakarak öne geçmezdi. Kendileri bir bineğe bindiklerinde, başkası yürüyor ise mutlaka onu da bineğin terkisine bindirirlerdi. Kendisine hizmet edenlere o da hizmet ederdi. Hizmetçilerinden ayrı yemez ve giymezdi.”
Resûlullah efendimiz Eshâbı ile beraber bir yolculukta bulunuyorlardı. Bu sırada bir koyun kesilecekti. Eshâb-ı Kirâmdan birisi; “Bu koyunu kesmesi bana âit” diğeri, “Onu yüzmesi bana âit” bir başkası “Pişirmek bana âit” dedi. Resûlullah efendimiz de; “Odunu da ben toplarım” buyurdu. O zaman Eshâb-ı kirâm (radıyallahü anhüm) “Yâ Resûlallah! Biz senin yerine toplarız” dedikleri zaman, Resûlullah efendimiz “(Evet) Biliyorum. Siz benim yerime toplarsınız. Fakat, kendimi sizden farklı görmek istemiyorum. Çünkü Allahü teâlâ, arkadaşları arasında kendisini onlardan farklı ve ayrı gören kulunu sevmez” buyurup, odun topladılar.

Toplam Görüntülenme: 322

Yayın tarihi: Pazar, 14 Mayıs 2017