Bu sayfayı yazdır

Ey Allahın kulları kardeş olunuz

Ebu’l-A’lâ el-Basrî hazretleri hadîs âlimidir. 111 (m. 729)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) anlatır: Hazreti Ebû Bekr, Resûlullah efendimiz ile (sallallahü aleyhi ve sellem) oturuyorlardı. Bir adam gelip, Hazreti Ebû Bekr’e kötü sözler söylemeye başladı. Resûlullah efendimiz hayret ve tebessümle onları seyrediyordu. Adam biraz ileri gidince, Hazreti Ebû Bekr, onun sözlerinden bir kısmına karşılık verdi. Resûlullah efendimiz üzülerek oradan ayrıldı...
Ebû Bekr de (radıyallahü anh) arkasından koşup yetişti. “Yâ Resûlallah! Adam bana kötü söylerken siz orada oturuyordunuz. Adama ben karşılık verince oradan ayrıldınız. Acaba hatâ mı eyledim, sebebini söyleyin de rahatlayayım?” dedi.
Resûlullah efendimiz “Sen, o adamın karşısında susarken, senin yerine ona bir melek karşılık veriyordu. Sen ona cevap vermeye başlayınca, araya şeytan girdi. Ben, ise şeytanla beraber bir arada bulunmam” buyurup, şöyle devam etti: “Yâ Ebâ Bekr! Üç şey vardır ki, Allahü teâlâ asla onları karşılıksız bırakmaz. Kim zulme uğrar da, Allah’ın rızâsını kazanmak için mukâbelede bulunmazsa, Allahü teâlâ o kimseye yardım ederek yükseltir. Her kim Allahü teâlâya yaklaşmak için herkese ihsânda bulunursa, Cenâb-ı Allah o kimsenin zenginliğini arttırır. Her kim de zengin olmak için dilencilik yaparsa, Allahü teâlâ, o kimseyi fakirleştirir.”
Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: “Birbirinize buğzetmeyiniz. Birbirinize haset etmeyiniz. (Yani birbirinizin nimetinin, elinden çıkmasını gözetlemeyiniz.) Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Ey Allahın kulları! Kardeş olunuz. Bir Müslümana darılıp da, din kardeşini üç geceden fazla terk etmek helâl olmaz.”
“Allahü teâlâ kulunu rızık ile imtihan eder. Onun ne yaptığına bakar. Beğenirse ona bereket verir. Râzı olmazsa ona bereket vermez.”
“Bir kimse ölüm hastalığında, İhlâs sûresini okursa, kabirde fitne görmez. Kabir sıkmasından emîn olur, kıyâmet günü onu melekler taşıyarak, Sırattan Cennete geçirirler.”
“Birisi, Resûlullaha (sallallahü aleyhi ve sellem) gelip, komşusundan şikâyette bulundu. Resûlullah efendimiz mescidin kapısında 'Biliniz ki, kırk ev komşudur' diye bağırılmasını emrettiler." [Zührî (radıyallahü anh), "Kırk ev, sağdan, kırk ev soldan, kırk önden, kırk ev de arkadan komşudur" diyerek dört tarafa işâret etti.]

Toplam Görüntülenme: 377

Yayın tarihi: Perşembe, 07 Eylül 2017