Bu sayfayı yazdır

Şeytanı helak eden kelime-i tayyibe

Ahmed Menînî hazretleri hadîs âlimidir. 1089 (m. 1679)’da Lübnan’da Trablus’un Menîn köyünde doğdu. 1172 (m. 1759)’da Şam’da vefât etti. "Lâ ilâhe illallah" kelime-i tayyibesi hakkında naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

İmam-ı Beyhakî hazretlerinin Ebudderdâ’dan (radıyallahü anh) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte şöyle buyurulmuştur:
“Yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ diyen (ve buna her gün devam eden) bir kimseyi, Allahü teâlâ kıyâmet gününde, yüzü ayın on dördü gibi parlak ve güzel olarak diriltecektir. Ve o gün, o şahsın amelinden daha güzel bir amel, yükseltilip kabul edilmeyecektir. Ancak onun gibi veya daha fazla (Kelime-i tevhîd zikrine) devam eden kullar müstesnâ.”
Ebû Ya’lâ hazretlerinin Ebû Bekir’den (radıyallahü anh) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Lâ ilâhe illallah, demeniz ve istiğfâr etmeniz lâzımdır. O hâlde bu ikisini çokça söyleyiniz. Zira şeytan diyor ki: Günah işlemek zevkini insanların kalbine atmak suretiyle onları helâk ederim. Onlar ise, Lâ ilâhe illallah (kelime-i tevhîdi) ve istiğfar ile beni helâk ederler. Bundan dolayı ben de, bu hâli gördüğüm vakit, onların heveslerini uyandırıp nefsânî arzuları ile bana uyanları helâk ederim. Halbuki onlar, hidâyet yolunda olduklarını zannederler.”
Resûlüllah Efendimiz buyurdu ki: "İmanınızı lâ ilâhe illallah kelâmı ile yenileyiniz." Hatta bu kelimenin her zaman tekrar edilmesi lâzımdır. Çünkü nefs-i emmâre, devamlı olarak habâset (kötülük-fenalık) makamındadır.
Yine bu kelimenin faziletiyle ilgili olarak Resûlullah efendimizden şu haber naklolunmuştur: "Yeryüzü ve gökler terazinin bir kefesine, bu mübârek kelime de diğer kefesine konulsa, elbette bu kelime ağır gelirdi." 
Ömer radıyallâhü anh anlatıyor: Resûlullah efendimiz buyurdular ki: "Kim çarşıya girince, ‘Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr’ temcid kelimelerini okursa, Allah ona bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını affeder ve mertebesini de bir milyon derece yüceltir.”

Toplam Görüntülenme: 342

Yayın tarihi: Çarşamba, 27 Eylül 2017