Bu sayfayı yazdır

Tövbe edenin günahı affedilir

İmam-ı Vâhidî hazretleri tefsîr âlimlerindendir. İran’da Sâve şehrinde doğdu. 468 (m. 1075)’de Nişâbûr’da vefât etti. İmâm-ı Vahidî hazretleri, “Vesît” ismindeki tefsîrinde buyuruyor ki:

Ali (radıyallahü anh) buyuruyor ki: Ebû Bekr (radıyallahü anh) doğru sözlüdür. Ondan işittim ki, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) “Günah işleyen biri, pişman olur, abdest alıp namaz kılar ve günahı için istiğfar ederse, Allahü teâlâ, o günahı elbette affeder. Çünkü Allahü teâlâ, Nisa sûresi yüzdokuzuncu âyetinde: "Biri günah işler veya kendine zulmeder, sonra pişman olup, Allahü teâlâya istiğfar ederse, Allahü teâlâyı çok merhametli, af ve mağfiret edici bulur buyurmaktadır” dedi. Maun sûresi 4 ve 5. “Artık, şiddetli azap olsun, nifak sûretiyle namaz kılanlara, onlar namazlarından gâfildirler” meâlindeki âyetleri tefsîr ederken, “Gâfildir’den murat, namazı terk etmektir. Yani bazen kılıp, bazen kılmamaktır ki, münâfıkların âdeti böyledir. Münâfık, yalnız iken namaz kılmaz, insanlar arasında iken kılar. Yatar, kalkar ve namaz kılanlar gibi hareket yapar. Halbuki kalbi, namazın farz olduğundan gâfildir. İnsanlara gösteriş yapar ki, namaz kılar desinler. Bu ise, insanlardan ve onların verebilecekleri cezadan korktuğundandır. Allah için değildir. Namaz kılmadığı zaman azaptan korkmaz, kılmakla da rahmet-i ilâhiyyeyi beklemez. Bu ise tamamen şirktir.”
Yine aynı kitapta, zekât vermek ile ilgili olarak; Âyet-i kerîmelerde meâlen;
“Onlar söz verdiklerinde sözlerini yerine getirirler” (Ra’d-20).“Mallarını Allah yolunda harcayanların hâli, her başağa yüz taneli yedi başak bitiren bir tohumun hâli gibidir” (Bekâra-261). “Kim bir hayırlı ve güzel amelle gelirse, ona, on misli sevap verilir” (En’am-160). “Yalnız Allah rızâsı için gönül hoşluğu ile bir ödünç verecek kimdir ki, Allah ona kat kat mükâfat versin” (Bekâra-245). “İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz” (İsrâ-7). “Dilenciyi azarlama” (Duhâ-10). “Kim nefsinin hırsından, bahilliğinden korunursa, işte bunlar kurtulanlardır” (Haşr-9). “Onların cimrilik ettikleri şey, kıyâmet günü boyunlarına dolanacaktır. Allahü teâlânın fadlından kendilerine verdiği şeye bahillik edenler, hiçbir zaman onu kendilerine hayırlı sanmasınlar. Aksine bu kendileri için bir şerdir” (Âl-i İmrân-180) buyuruldu.

Toplam Görüntülenme: 338

Yayın tarihi: Perşembe, 28 Eylül 2017