Bu sayfayı yazdır

Bid’at sahibi kimse tövbe etmedikçe

Ebû Hüseyn Teymî hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 158 (m. 774)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)  buyurdu ki:
“Allahü teâlâ, Adn ismindeki Cenneti, şu kimseler için hazırladı ki; günah işleyecekleri zaman, Onun büyüklüğünü düşünüp, Ondan hayâ ederek, günahlardan kaçınırlar.” 
“Allahü teâlâ, bana Eshab ve akraba olarak en iyileri seçti. Birçok kimse, Eshabıma ve akrabama dil uzatır, kötülemeye çalışırlar. Böyle kimselerle oturmayın! Birlikte yiyip içmeyin, bunlardan kız alıp vermeyin.”
“Eshabım arasında fitne çıkacak, o fitnelere karışanları, Allahü teâlâ benimle olan sohbetleri hürmetine af ve mağfiret edecektir. Sonra gelenler, bu fitnelere karışan Eshabıma dil uzatarak Cehenneme girecektir.”  
“Bir dirhem sadaka, yüz bin dirhem sadakadan daha efdaldir.” Orada bulunanlar, sordular ki; “Yâ Resûlallah! Bu nasıl olur?” Peygamberimiz “Bir kimsenin çok malı olabilir. Bu kimse, bu çok malından yüz bin dirhem ayırıp sadaka verebilir. Başka bir kimsenin de malının tamamı iki dirhemdir ve bunun bir dirhemini gönül hoşluğu ile sadaka olarak verir, işte, bu bir dirhemlik sadaka sevâbı, yüz bin dirhemlik sadaka sevâbından daha çok olur.”
“Ben, yetime bakıp besleyenle, Cennette şu iki şey gibiyiz.” [Bunu söylerken iki şehâdet parmağını yan yana getirdiler.] 
“Kıyâmet alâmetlerinden biri, ilim yok olacak, din câhilleri çoğalacak, içki içenler ve zinâ edenler artacak.”
“Bir zaman gelecek, ümmetimden bir kısmı müşriklere katılacak. Onlar gibi putlara tapacak. Yalancılar çıkacak. Kendilerini Peygamber sanacaklar. Hâlbuki, ben Peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra Peygamber gelmeyecekdir. Ümmetim arasında doğru yolda olanlar, her zaman bulunacaktır. Onlara karşı olanlar, Allahın emri gelinceye kadar, onlara zarar yapamayacaktır.”
“Bir ümmet, Peygamberi öldükten sonra, dînde bid’at yaparsa, buna benzer bir sünneti kaybeder.”
“Bid’at sâhibi, bid’atini terk etmedikçe, tövbe etmesini, Allahü teâlâ nasip etmez.”
“Allahü teâlâ, dinde bid’at olan bir şeyi yapanın, bu bid’ati Allah rızâsı için terk etmedikçe, hiçbir amelini kabul etmez.”

Toplam Görüntülenme: 306

Yayın tarihi: Pazartesi, 02 Ekim 2017