Bu sayfayı yazdır

Kim zulmedeni affederse

Hasan Bağdâdî hazretleri Şafiî âlimlerinin büyüklerindendir. 489 (m. 1096)’de Bağdad’da doğdu. 568 (m. 1173)’de Şam’da vefât etti. Güzel ahlak sahibi olmak hakkında buyurdu ki:

Kur'an-ı kerimde, Âl-i imrân sûresinin yüzotuzdördüncü âyetinde meâlen (Öfkelerini yenenler, insanların kusurlarını affederler. Allahü teâlâ ihsân edenleri sever) buyurulmuştur.
Şûrâ sûresinin kırkıncı âyetinde meâlen (Kim zulmedeni affeder ve onunla arasını düzeltirse, onun mükâfâtı Allahü teâlânın indindedir) ve kırküçüncü âyetinde meâlen, (Kim sabredip de, kendine zulmedeni affederse, Allahü teâlâ, ona büyük mükâfât verir) buyurulmuştur. 
Âl-i imrân sûresinin yüzellidokuzuncu âyetinde meâlen (Yanında bulunanlara yumuşaklık ve tatlılıkla muâmele etmen, Allahü teâlânın sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü ahlâklı olup, sert davransaydın etrâfındakiler dağılırlardı) buyurulmuştur.
Tevbe sûresinin yüzyirmisekizinci âyetinde meâlen (Ey insanlar! Size içinizden bir Peygamber geldi ki, sizin günah işlemenizden ve çirkin hareketlerinizden o incinir. Size çok düşkündür. Müminlere çok merhametlidir, onlara hayır diler) buyurulmuştur.
Hadis-i şeriflerde (Allahü teâlâ refîktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiç bir kimseye vermediğini yumuşak davranan mümine ihsân eder.), (Yumuşak davranmıyan, hayr yapmamış olur) ve (Kendine yumuşaklık verilen mümin kimseye, dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir) ve (Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mümin kimsedir) buyurulmuştur.
Bir kimse, Resûlullahdan nasihat isteyince: (Kızma) [sinirlenme!] buyurdu. Birkaç kere aynı şekilde sorunca, hepsine de (Gazap etme!) [sinirlenme!] buyurdu.] Eshâb-ı kirâmın “aleyhimürrıdvân” birbirlerini çok sevdiklerini, lütuf ve merhametlerini, Kur'ân-ı kerim beyan buyurmuştur. Fetih sûresinin son âyetinde meâlen (Muhammed Allahü teâlânın Resûlüdür. Onunla berâber bulunanlar [Eshâb-ı kirâm] kâfirlere karşı çok şiddetli, birbirlerine ise çok merhametli [çok şefkatli]dirler) buyurulmuştur. Bir hadis-i şerifte, Resûlullah, (Yaşlılarımıza hürmet ve küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir) buyurmuştur.

Toplam Görüntülenme: 394

Yayın tarihi: Salı, 17 Ekim 2017