Bu sayfayı yazdır

Allahü teala hastaları ziyâret edeni korur

Yahyâ el-Kûfî hazretleri kırâat, hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. Yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezberden bilirdi. 203 (m. 808)’de Vâsıt’ta vefât etti. Şöyle nakleder:

Katâde bin Nu’mân (radıyallahü anh) anlatır: “Resûlullah Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) bir yay hediye edildi. O da Uhud Savaşında bana verdi. Savaşta, Resûlullah Efendimiz önüne dikilip, hem müşriklere yayın ipi kopuncaya kadar ok attım. Hem de Resûlullah Efendimize gelebilecek oklara siper oldum. Yayımın ipi kırılınca ok atamaz olmuştum. Bizim tarafa ne zaman bir ok atılsa, hemen göğsümü Resûlullah Efendimizin önüne gerer, okun hedefine ulaşmasına mâni olurdum.” 
Muâz bin Cebel (radıyallahü anh) anlatır: Resûlullah Efendimize gittim. Namaz kılıyordu. Sabaha kadar ayakta durdu, secdeye gitti. Orada rûhunun kabzedildiğini zannettim. Daha sonra bana “Niçin böyle yaptım, biliyor musunuz?” buyurdu. “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” dedim. Üç veya dört defa aynı soruyu tekrarladı ve şöyle buyurdu: “Ben, Allah’ın farz kıldığı namazı kıldım. Sonunda Rabbimin elçisi gelerek 'Ümmetin için ne yapayım?' dedi. 'Rabbim daha iyi bilir' deyince, aynı soruyu üç veya dört defa tekrarlayarak 'Ümmetin için ne yapayım?' dedi. Ben yine 'Rabbim daha iyi bilir' dedim. Bunun üzerine 'Ümmetinden dolayı seni hiç üzmeyeceğim' buyurunca, ben de hemen Rabbime secde ettim. Rabbim, şükredenlere karşılığını verir ve onları sever” buyurdu. 
Muâz bin Cebel (radıyallahü anh) anlatır: Abdullah bin Amr’ın (radıyallahü anhüma) evine uğradım, kapının önüne çıkmış kendi kendine konuşur gibi hareketler yaparken görünce, böyle yapmasının sebebini sordum: “Allah’ın düşmanı olan şeytan, neden beni Resûlullahın buyurduklarını tatbik etmekten alıkoyuyor? Bana 'Evinde sıkılıyorsun, insanların arasına çıkmıyor musun?' diyor. Halbuki ben, Resûlullah Efendimizin 'Allah, yolunda cihad edeni korur. Hastaları ziyâret edeni korur. Sabah namazına câmiye gideni korur. Yardım etmek düşüncesi ile idârecilerinin yanlarına gideni korur. Hiç kimsenin gıybetini yapmadan evinde oturanı da Allah korur' buyurduğunu duymuştum. Buna rağmen Allahın düşmanı, beni evimden meclise çıkarmak istiyor” dedi.

Toplam Görüntülenme: 360

Yayın tarihi: Perşembe, 02 Kasım 2017