Bu sayfayı yazdır

En büyük mucize Kur’ân-ı kerîmdir

Menteşeli Hızır Şâh hazretleri Sultan İkinci Murâd Hân devri Usûl ve kelâm âlimlerindendir. Aslen Menteşe (Muğla) vilâyetindendir. 853 (m. 1449)’da Aydın-Söke ilçesi Balat kasabasında vefât etti. Buyurdu ki:

Allahü teâlâ Vâcib-ül-vücûd’dür. Her şeyi kuşatmıştır. Diridir. O her şeyi işitir, her şeyi görür, her şeyi bilir. Kelâm ve kudret sahibidir. Hiçbir şey Allahü teâlânın irâdesi dışına çıkamaz. Müminler, Allahü teâlâyı Cennette göreceklerdir. Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) bütün peygamberlerden daha üstündür. O’nun mucizelerinden birisi, Osman bin Affân’ın (radıyallahü anh) şehîd edileceğini bildirmesidir. Ay'ın ikiye bölünmesi, Mirâc'a çıkması, Bedir Savaşında düşmanın gözüne çakıl atılmış olması, Uhud Savaşında İbn-i Numân’ın gözünü yerine yerleştirmesi O’nun mucizelerindendir... En büyük mucizesi Kur’ân-ı kerîmdir. İnanmayanlar, bütün zihnî güçlerini harcamalarına rağmen, Kur’ân-ı kerîmin en kısa bir sûresinin benzerini bile getirmekten âciz kalmışlardır. Resûl-i ekremin mirâcı tamamen uyanık olduğu hâlde, rûh ve beden beraber olarak vuku bulmuştur. Bu husûs, Kur’ân-ı kerîmde âyet-i kerîmeler ile ve Peygamberimizin hadîs-i şerîfleri ile sabit olmuştur...
Peygamberimizin getirdiği din, bütün dinleri nesheder. İcmâ ile sabittir ki, Peygamberler yalan ve ahlâka aykırı olarak belirtilen şeyleri yapmaktan beridirler. Peygamberler meleklerden üstündür. Evliyânın gösterdiği kerâmetler haktır.
Peygamberlerden sonra insanların en üstünü hazret-i Ebû Bekir’dir (radıyallahü anh). Çünkü o, Peygamberimizin getirdiği her şeye inanmakta akranlarını geride bırakmıştı. Hazreti Ebû Bekir’den sonra Hazreti Ömer-ül-Fâruk (radıyallahü anh) gelir. Zîrâ o, dînin yayılışında Peygamberimize en çok yardım edenlerdendir. Hazreti Ömer-ül-Fâruk’tan sonra, âlimlerin icmâ’ı ile Hazreti Osman’ın (radıyallahü anh) üstünlüğü için en ufak bir şüphe yoktur. Hazreti Osman’dan sonra Hazreti Ali (radıyallahü anh) gelir ki, soy olarak Peygamberimize en yakın olup, dâmatları arasında özel bir yere sahipti.
Peygamberimizin bütün arkadaşları hakkında ancak güzel ve saygılı sözler sarfet ve kötüleyicinin onlara karşı yönelttiği kötülüklerden sakın! Onlar din uğruna cömertçe canlarını verdiler...

Toplam Görüntülenme: 315

Yayın tarihi: Pazartesi, 20 Kasım 2017