Bu sayfayı yazdır

Hizmetçine yedirdiğin senin için sadakadır

Ebû Ca’fer el-Verrâk hazretleri hadîs âlimi olup, Ravîleriyle birlikte yüz bin hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. 272 (m. 885)’de Bağdâd’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Haysem (radıyallahü anh) anlattı: Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Eshâbından bir grup cemâat arasında bulunuyordu. “Ey Allahın Resûlü! Hangi amel Allahü teâlâya daha sevgilidir?” dedim. Resûlullah Efendimiz; “Allahü teâlâya îmân etmektir” buyurdular. “Sonra nedir yâ Resûlallah?” dediğimde; “Sıla-i Rahm” buyurdular. Sonra; “Yâ Resûlallah! Allahü teâlânın en sevmediği amel nedir?” diye sordum. Resûlullah Efendimiz; “Allahü teâlâya ortak koşmaktır” buyurdular. “Sonra nedir yâ Resûlallah?” dedim. “Sıla-i Rahmi kesmektir” buyurdular. “Sonra nedir yâ Resûlallah?” dedim. “Kötülüğü emretmek, iyilikten menetmektir” buyurdular. Kendine yedirdiğin şey, senin için sadakadır. Zevcene yedirdiğin şey, senin için sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin şey, senin için sadakadır. Her iyilik sadakadır. Kişinin ehli için harcadığı şey, ona sadaka olarak yazılır.”
Resûlullah Efendimiz; “Allahü teâlânın rızâsı için bir yetimin başını okşayan kimsenin elinin değdiği her kılda, onun için sevaplar vardır. Kim kendi yetimine veya yanında bulunan yetime iyilikte bulunsa, ben ve o, Cennette şu ikisi gibi oluruz” buyurdu ve işâret parmağı ile orta parmağını birbirinden ayırarak gösterdi. Bir kimse kalbinde katılık bulunduğundan şikâyet edince, Resûlullah Efendimiz; “Yetimin başını okşa ve miskini doyur” buyurdu. “Kim Müslüman kardeşini istediği bir şeyle karşılayarak onu sevindirirse, Allahü teâlâ da kıyâmet gününde onu sevindirir.”
“Farzlardan sonra amellerin en faziletlisi, Müslümanı sevindirmektir.” 
“Îmânı en kuvvetli olanınız, ahlâkı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır.”
“Doğruluğa yapışınız. Çünkü doğruluk, iyilikle beraberdir. İkisi de Cennettedir. Yalandan sakınınız. Çünkü o, fücur (kötülük) ile beraberdir, ikisi de Cehennemdedir.”
"Kim Allahü teâlâ için tevâzu ederse; Allahü teâlâ, onu yükseltir. Kim de mümin kardeşinden kendisini üstün tutarsa, Allahü teâlâ onu alçaltır.”
“İnsan, yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle, gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur.”
“Kızdığı zaman, öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allah sever.”

Toplam Görüntülenme: 278

Yayın tarihi: Perşembe, 14 Aralık 2017