Bu sayfayı yazdır

Bir iyiliğe on misli sevap veririm

Ebu Sahra bin Seleme hazretleri Tebe-i tabiînin büyüklerindendir. Basra’nın müftîsi idi. Yüz binden ziyâde hadîs-i şerîf ezberlemiş hadis hafızıdır. Hammâd bin Seleme buyurdu ki:

"Hazreti Sıla bin Eyşem’e, etekleri yerde sürünen kibirli bir kimse geldi. Sıla bin Eyşem’in talebeleri o adama sertlik göstererek eteklerini kısalttırmayı istediler. Hazreti Sıla, talebelerine (siz durun ben onu ikaz edeyim, buyurdu. O adamı yanına çağırdı ve (Evlâdım, benim sizden bir isteğim var) deyince, adam, (Buyurun efendim, isteğiniz nedir?) dedi. Hazreti Sıla, (Eteğini biraz kısaltmanı istiyorum) dedi, adam da (Başüstüne) diyerek teklifi kabul etti. Sonra Hazreti Sıla talebelerine dönerek (Şayet bu adama sert davransaydık kabul etmeyecekti. Üstelik bize de cephe alacaktı. Yumuşak davrandığımız için kabul etti, buyurdu." 
“Köle satın alacak biri, sahibine bir ayıbının olup olmadığını sorar. O da 'Biraz nemmamlığı (söz taşıyıcılığı) var' der. O kimse bunu önemsemez, köleyi satın alır. Köle yeni efendisinin yanında bir müddet kalır. Köle, bir gün evin hanımına 'Kocanın seni daha çok sevmesini ister misin?' der. Kadın da 'Elbette' deyince, köle 'öyle ise, kocan uyurken sakalının alt kısmından ustura ile bir kıl kes, o kıl ile büyü yapayım da seni sevsin' der. Sonra, efendisine giderek, 'Hanımın senden hiç hoşlanmıyor, hattâ öldürmek istiyor, öğrenmek istersen bu gece uyur gibi yap da gör' der. Evin sahibi o gece yatağına yatıp uyur gibi yapar. Hanımı da elinde ustura ile gelirken görünce hemen kalkıp hanımını öldürür. Hanımının tarafları da onu öldürürler. Böylece iki kabile birbirine girerek helak olurlar. İşte fesatlığın ve koğuculuğun kötü neticeleri...”
“Âdem (aleyhisselam) Allahü teâlâya hâlini şöyle arz etti: Yâ Rabbi! Bana ve evlâdıma, İblîs’i musallat ettin. Onun bize sataşmasına ancak seninle engel olabiliyorum.” Allahü teâlâ buyurdu ki: 
“Senin neslinden gelecek olan her çocuğa, koruyucu bir melek vereceğim, O melek onu İblîs’ten ve kötü arkadaşdan koruyacak.” Âdem (aleyhisselam) “Yâ Rabbi, bu ihsânını arttır” diye talep etti. Allahü teâlâ 'Bir iyiliğe on misli sevap veririm. Kötülüğü ise bire bir yazarım. Hattâ yok ederim' buyurdu." Âdem (aleyhisselam) 'Yâ Rabbi, bu ihsânını daha da arttır' dedi. Allahü teâlâ 'Rûh bedende bulundukça tövbeleri kabul ederim' buyurdu.”

Toplam Görüntülenme: 343

Yayın tarihi: Cuma, 05 Ocak 2018