Bu sayfayı yazdır

Allah korkusu her işin başıdır

Ahmed bin Abdullah hazretleri Fıkıh ve hadîs âlimidir. Yüz bin hadis-i şerifi ravileriyle birlikte ezbere bilen hafızlardandı. 610 (m. 1213)’de Hicaz’da doğdu. 674 (m. 1275)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden, Eshâb-ı kiramın üstünlüğünü anlatan bazıları:

Hammâd bin Seleme’nin (radıyallahü anh) rivâyet ettiğine göre, bir kimse Resûlullah Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) dedi ki: “Yâ Resûlallah! Siz bizim en hayırlımızsınız ve en hayırlımızın oğlusunuz. Siz bizim efendimizsiniz ve efendimizin oğlusunuz.” Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Eshâb-ı kirama dönerek, “Siz de böyle söyleyin, sakın ki, şeytan sizi de aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullahım.” 
Mus’ab bin Umeyr’in (radıyallahü anh) kardeşi Ebû Azîz bin Umeyr anlatır: 
Bedir Savaşında müşriklerin yanındaydım. Savaş neticesinde Resûlullah Efendimizin Eshâbı tarafından esîr edildim. Ben, Medîneli Ensârdan bir grubun muhafazasındaydım. Onlar, sabah ve akşam yemeklerinde Resûlullahın emrine uyarak, kendileri yalnız hurmayla yetinirler, bana ise kendi ihtiyâçları olan ekmeği verirlerdi. Çünkü Resûlullah Efendimiz: “Esirlere iyi muâmele edin” buyurmuştu.
Ebü Hüreyre radıyallahu anhdan rivayet edildi. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: "Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır." 
Hazret-i Aişe’nin haber verdiği hadîs-i şerîfte “Bir kimse, din kardeşinin kabrini ziyârete gider ve mezârı başında oturursa onu tanır ve selâmına cevap verir” buyuruldu.
Ebû Zerr (radıyallahü anh) bir gün Resûlullah Efendimize “Bana tavsiyede bulun yâ Rasûlallah” diye ricâda bulununca Resûlullah efendimiz Ebû Zerr’e şu nasîhatlerde bulundu: "Sana Allah’tan korkmanı tavsiye ederim. Çünkü Allah korkusu her işin başıdır. Kur’ânı oku, Allah’ın zikrine sarıl. Çünkü zikrullah senin için yeryüzünde ışık, gökte de saklanan bir azıktır."
Rebî bin Haysem’den (radıyallahü anh) rivâyet etti. Resulullah Efendimiz buyurdular ki: “Oruçlunun uykusu ibadettir.”
Resûlullah Efendimiz Hazreti Ali’ye (radıyallahü anh) buyurdu ki: “Dünyâdan nail olduğun (eline geçen) şeylere sevinme, kaçırdığın şeyler için üzülme. Amel etmediği hâlde âhirette saadete ve mükâfata kavuşmak isteyenlerden, uzun emel sebebiyle tövbeyi geciktirenlerden olma.”

Toplam Görüntülenme: 346

Yayın tarihi: Salı, 09 Ocak 2018