Bu sayfayı yazdır

​Az konuşmak ve iyi huylu olmak

Hammad El-Ezrak hazretleri fıkıh ve hadis âlimidir. 98 (m. 716)’da Basra’da doğdu. 179 (m. 795)’de orada vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: 

Ebû Hureyre’den naklettiği hadîs-i şerîfte, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Hiçbir kimseyi ameli Cennete koymaz” buyurdu. Bunun üzerine “Seni de mi yâ Resûlallah?” denildiğinde “Beni de! Meğer ki, Rabbim beni rahmetiyle örte” buyurdu.
“Çok olur ki, Allahü teâlâ bu dinini fâcir kimse ile kuvvetlendirir.”
“Kim, güç durumda olana yardım eder veya hibe ederse, Allahü teâlâ Arş’ının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyâmet gününde onu gölgelendirir.”
“Ancak iki kişiye gıbta edilir. Bunlardan birine Allah servet vermiş, o da bu serveti hak yolunda sarf etmiştir. Diğerine de ilim vermiş o da ilmiyle amel etmiş ve başkalarına da öğretmiştir.”
“İnsanlara, kendi elinin emeğinden daha hayırlı hiçbir nafaka yoktur. Allahü teâlânın Resûlü Dâvûd (aleyhisselam) da kendi elinin emeğini yerdi.”
“Herhangi biriniz çarşamba, perşembe, cuma günü oruç tutarsa, ona bir Müslüman köleyi âzâd etmiş gibi sevâb verilir.”
“İnsan, güzel huy sebebiyle Cennetin en üstün derecelerine kavuşur. (Nafile) ibâdetler, insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy, insanı Cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler.”
“İbâdetlerin en kolayı ve en hafifi, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme iyi dikkat ediniz!”
“Vitir namazını, sabah olmadan acele kılın!”
Hammâd El-Ezrak, Hâkim bin Hizam’ın şöyle, buyurduğunu nakleder: “Resûlullah Efendimiz, yanımda olmayanı satmamı yasakladı.” Yine Hammâd, Abdullah bin Mes’ûd’un şöyle anlattığını belirtir: “Resûlullah Efendimiz (Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyk lâ şerike leke lebbeyk, lebbeyk, innel-hamde ve’n-ni’mete lebbeyk) diyerek telbiyede bulunurdu.”
Enes bin Mâlik’ten şöyle rivâyet eder. Resûlullah Efendimiz yatağına girdiğinde “Bizi doyuran, bizi içiren, bizi sığındıran Allaha hamd olsun, O, kâfidir ve sığınaktır” buyururdu.
Yine, O, Enes bin Mâlik’ten nakleder: “Resûlullah Efendimiz insanların en güzeli, en cömerdi, en şecaatlisidir.”
Hammâd El-Ezrak vefatından kısa bir zaman evvel buyurdu ki: “Dünyâ hakkında zühd ve kanâat sahibi olmak kadar şeytanın belini kıran bir şey yoktur.”

Toplam Görüntülenme: 341

Yayın tarihi: Cuma, 02 Mart 2018