Bu sayfayı yazdır

Dîninde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur

Ebû Ali Hemedânî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. İran’da Hemedân’da doğdu, 405 (m. 1014)’de Bağdad’da vefât etti. İmâm-ı Şafiî’nin menkıbelerini anlatan bir eseri vardır. Bu eserinde şunları anlatır:

İmâm-ı Şafiî Bağdâd’da Dicle kenarında oturuyordu. Bir genç gelip bana nasihat et deyince, İmâm-ı Şafiî şöyle buyurdu:
“Allahü teâlâyı bilen necât (kurtuluş) bulur. Dîninde titizlik gösteren, kötülüklerden kurtulur. Nefisini ıslah eden, saadete kavuşur. Biraz daha ister misin?” dedi. Genç evet deyince, şöyle devam etti:
“Kim şu üç şeyi yaparsa îmânı kâmil olur: 1- Emr-i bil-ma’rûf yapmak. Yani Allahü teâlânın emirlerini yapmak ve yaymak. 2- Nehy-i anil-münker yapmak. Yani Allahü teâlânın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak. 3- Her işinde Allahü teâlânın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak...” Sonra, “Biraz daha ister misin?” deyince, genç, “İhsan ediniz efendim” dedi. Şöyle buyurdu:
“Dünyâya bağlanıp, ona düşkün olma, âhireti iste. Bütün hâl ve hareketinde Allahü teâlâyı hatırla ki, kurtulanlardan olasın.”
Bu nasihatleri dinleyen genç, son derece memnun olup, benim yanıma yaklaşarak, "bu zât kimdir?" dedi. Ben de, İmâm-ı Şafiî hazretleri olduğunu söyleyip tanıttım. Bunun üzerine genç, bugün ne bahtiyarım ki, böyle büyük zâtı görüp, nasihatini dinledim” dedi.
Mısır’ın ileri gelenlerinden birinin hanımı, bir münâkaşada kocasına “Ey Cehennemlik” dedi. Bu cevap karşısında bu şahıs, hanımına, “Ben Cehennemliksem, seni boşadım” dedi, fakat hanımını da çok seviyordu. Âlimleri toplayıp bu mes’eleyi sordu. Kimse cevap veremedi. “Senin Cehennemlik olup olmadığını Allah bilir” dediler. Âlimler arasından henüz daha genç yaşta olan İmâm-ı Şafiî kalkıp, “Ben senin mes’eleni çözerim” dedi. Oradakiler şaşırdılar. Bu kadar âlimin cevap veremediğine, nasıl cevap verecek diye merak ettiler. İmâm-ı Şafiî dedi ki:
“Önce, sen benim sorularıma cevap ver!” dedi ve devam etti:
“Bir günah işleyeceğin vakit, Allah korkusundan bu günahı terk ettiğin oldu mu?” dedi. “Allahü teâlâya yemîn ederim ki, çok oldu.” “Bu hâlinle Cennetlik olduğun anlaşılmaktadır” buyurdu. Orada bulunan âlimler, hangi delîl ile bu hükmü verdiğini sordular: “Kur’ân-ı kerîmde, (Bir kimse Allah korkusundan nefsini günahlardan menederse, onun yeri elbette Cennettir) buyurulmaktadır. Hükmünü bu âyet-i kerîmeye göre verdim” buyurdu. Oradakiler susup kaldılar...

Toplam Görüntülenme: 431

Yayın tarihi: Salı, 20 Mart 2018