Bu sayfayı yazdır

Hakkınızı vermekte size zulmettim mi

Ebü'l-Berekât Enmâtî hazretleri Bağdad'da yetişen hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 462 (m. 1070)’de doğdu. 538 (m. 1143)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden:

Abdüllah ibni Ömer’den "radıyallahü anhümâ" rivâyet olunmuştur. Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki: (Geçmiş ümmetlerin ömrüne nisbetle sizin ömrünüz, ikindi namâzı vaktiyle güneşin batması arasındaki zamân gibidir. Sizin, Yahûdîlerin ve Nasâranın hâli şuna benzer. İşçi çalıştırmak isteyen bir adam dedi ki, kim benim için birer kırâta günün yarısına kadar çalışır. Yahûdîler, günün yarısından ikindi vaktine kadar çalıştı. O kimse sonra, kim benim için bir kırâta günün ortasından ikindi vaktine kadar çalışır. Nasâra birer kırâta çalıştı. Sonra şöyle dedi: Kim ikindi vaktinden güneşin batmasına kadar ikişer kırâta çalışır. Dikkat ediniz, siz ikindi vaktinden güneşin batmasına kadar çalışanlarsınız. Dikkat ediniz. Sizin ücretiniz iki kattır. Yahûdîler ve Nasâra kızdılar. Biz çok çalışıyor, az ücret alıyoruz, dediler. Allahü teâlâ onlara, hakkınızı vermekte size zulmettim mi? buyurdu. Hâyır, dediler. Allahü teâlâ buyurdu ki: O benim dilediğime verdiğim bir ihsândır.)
Enes’ten "radıyallahü anh" rivâyet edilmiştir. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: (Allahü teâlânın kullarından öyleleri vardır ki, Allahü teâlâya bir şey için yemîn etseler, muhakkak o şey yerine getirilir. Ümmetimden Allahü teâlânın emirlerini yerine getirenler, eksik olmaz. Onlara karşı koyanlar, küçük düşürmek isteyenler, hiçbir zarar yapamazlar. Allahü teâlânın emri gelinceye kadar, onlar bu hasletleri üzere olurlar.) Bu hadîs-i şerîfi rivâyet eden Enes hazretleri dedi ki: Râbi'a adlı hanım benim halam idi. Ensârdan bir câriyenin ön dişini kırdı. Resûlullah Efendimizin huzûruna geldiler. Davaya Resûlullah baktı. Kısâs yapılmasını emrettiler. Enes bin Nadr ki, Enes bin Mâlik'in amcasıdır. O, Allahü teâlâya yemîn ederek, 'yâ Resûlallah, onun dişini kırma' dedi. Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: (Yâ Enes! Allahın kitâbı kısâsı emrediyor!) Sonra dişi kırılan câriyenin yakınları kısâs yerine diyeti kabul ettiler. O durumda Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: (Allahü teâlânın öyle kulları vardır ki, Allahın adı ile bir şey için yemîn etseler, Allahü teâlâ bu sevgili kullarının hâtırı için, o şeyi hemen yaratarak, istedikleri hâsıl olur.)

Toplam Görüntülenme: 339

Yayın tarihi: Cuma, 30 Mart 2018