Bu sayfayı yazdır

Her an savaşa hazır olunuz

Ebû Zür’a bin Şüreyh hazretleri Mısır’da yetişen âlimlerin en büyüklerindendir. Bunun için kendisine “Şeyh-ud-diyâr-il-Mısrîn” denmiştir. 158 (m. 774)’de vefât etti. 

Hayve hazretlerinin eline, her sene ihsân olarak birçok dinar (altın) geçerdi. Daha evine gelmeden onların hepsini fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Sonra evine geldiğinde onların hepsini yatağının altında bulurdu. Bir gün amcasının oğlu, bunun durumunu öğrendi. O da, eline geçen dinarların hepsini fakirlere dağıttı. Fakat evine gelip yatağının altına bakınca, bir şey bulamadı. Sonra Hayve bin Şüreyh’e bu durumu arz edince, o da ona “Ben Allah rızâsı için veriyordum. Sen ise tecrübe için vermişsin!” dedi.
Bu mübarek zat, devlet adamlarına da zaman zaman nasihat verirdi. Bir keresinde, vâlilerden birine buyurdu ki: “Memleketimizi silâhsız bırakmayınız. Her an savaşa hazır olunuz. Etrâfınızdaki Kıbtîlerin, Rumların, Berberilerin ve Habeşlilerin ne zaman ahidlerini bozacaklarını, sahamızı ne zaman ihlâl edeceklerini, ne zaman ayaklanacaklarını veya saldıracaklarını bilemiyoruz.”
Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları: Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Ümmetimden yetmiş bin kişi (hesapsız) Cennete girecek, onlardan bir zümre ay sûretinde olacaktır.”
Bir gün Abdurrahmân bin Ebî Bekr, Hazreti Âişe’nin (radıyallahü anhüma) yanına girdi ve abdest aldı. Hazreti Âişe “Yâ Abdurrahmân! Abdesti şartlarına uygun olarak al, çünkü Resûlullahtan işittim. Buyurdu ki: (Vay ateşten  [yanacak]  ökçelerin  [yani abdest alırken ökçelerini yıkamayanların] hâline” dedi.
“Arefe günü oruç tutanların, iki senelik günahları affolur."
“Cuma namazı kılmayanların kalplerini, Allahü teâlâ mühürler, gâfil olurlar.”
“Kim namazı hakkıyla kılar, zekât verir, Kâbe'yi ziyâret eder, ramazan orucunu tutar, misâfire ikram ederse, Cennete girer.”
“Altı kişiye ben lanet ederim. Allahü teâlâ lanet eder ve duâları kabul edilen bütün peygamberler lanet ederler. Bunlar; Allahü teâlânın kitabına, olmayan şeyleri ekleyen, Allahü teâlânın takdîrine inanmayan, Allahü teâlânın azîz kıldığını zelîl, zelîl kıldığını azîz kılmak için ümmetimi korkutarak, onların üzerine musallat olan, Allahü teâlânın haram kıldıklarını helâl sayan ve sünneti terk edenlerdir.”

Toplam Görüntülenme: 318

Yayın tarihi: Pazartesi, 02 Nisan 2018