Bu sayfayı yazdır

Sağlık ve boş vakit iki kıymetli nimettir

Muhammed ibn-i Allân Mekkî hazretleri Şafiî âlimlerinin en büyüklerindendir. 996 (m. 1588)’de, Mekke-i mükerremede doğdu. 1057 (m. 1647)’de orada vefât etti. Delîl-ül-fâlihîn kitabından bazı hadîs-i şerîflerin şerhi:+-++

Zübeyr bin Adî (radıyallahü anh) rivâyet etti: Enes bin Mâlik’in (radıyallahü anh) yanına gitmiştik. Ona, Abdülmelik bin Mervân’ın vâlisi olan Haccâc’ın bize yaptığı kötülükleri anlattık. Bunun üzerine bize; “Rabbinize kavuşuncaya kadar sabrediniz. Çünkü her gelen zaman öncekinden daha fenâdır. Bunu Resûlullah Efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) işittim” dedi.
Şerh: İnsan meşakkat ve sıkıntılarla karşılaşsa, pekçok da yorulsa, sâlih amelleri yapmakta acele etmelidir. “Meşakkat ve sıkıntılarımdan kurtulduktan, yorgunluklarım geçtikten sonra sâlih amel yaparım” diye beklememelidir. Çünkü her gelen zaman önce geçen zamandan daha fenâdır. Nübüvvet nûrundan (Resûlullah Efendimizin zamanından) uzaklaştıkça, bidat ve fitneler çoğalmaktadır. Gelen her zaman içerisinde bir sünnet-i seniyye kaybolmakta, ayrıca, gelen zamanla birlikte başka sıkıntılar da gelmektedir.
Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) rivâyet etti: Resûlullah Efendimiz buyurdular ki: “Cehennem, nefsin arzu ettiği şeylerle, Cennet ise nefsin sevmediği şeylerle kuşatılmıştır.”
Şerh: Cennete, nefsin istediği şeyleri terk etmek, bu hususta sabır göstermekle ulaşılır. Cehennemden ise, nefsin hoşuna giden şeylerden uzak durmakla kurtulmak mümkündür. Habbâb bin Eret (radıyallahü anh) Resûlullah Efendimize yatsı namazı hakkında sormuştu. Anlatılanı unutmuş ertesi gün tekrar sormuştu. Resûlullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardı: “Bu namaz, ümit ve korku namazıdır. Bu namazda Allahü teâlâdan üç şey istenirse, hiç olmazsa ikisi kabul edilir.” 
Resûlullah buyurdu ki: “Bir fitne olacak, onda kişinin bedeni öldüğü gibi kalbi de ölecek. Kişi, mümin olarak akşamlayıp, kâfir olarak sabahlar. Ve kâfir olarak sabahlayıp, mümin olarak akşamlar.”
İbn-i Abbâs (radıyallahü anh) rivâyet etti: Resûlullah Efendimiz şöyle buyurdu: “İki nimet vardır ki, insanların çoğu o nimetlerin kadr-ü kıymetini bilmiyorlar da aldanıyorlar. Bu iki nimet sağlık ve boş vakittir.”
Şerh: Resûlullah Efendimiz sıhhat ile boş vakti (Yanî içerisinde ibâdet ve tâata mâni hâllerin bulunmadığı vakti) sermâyeye benzetmişlerdir. Çünkü sıhhat ile boş vakit, âhırette kazanç ve kurtuluşa vesile olan şeylerdendir.

Toplam Görüntülenme: 313

Yayın tarihi: Cuma, 13 Nisan 2018