Bu sayfayı yazdır

Sâlihleri vesile ederek duâ etmelidir

Nâsîhuddîn ibn-i Dehhân hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh âlimlerinin en meşhurlarından idi. 494 (m. 1101)’de Bağdad’da doğdu. 569 (m. 1174)’de vefât etti. Duâ âdabı hakkında buyurdu ki: 

Duâ âdabından bir kısmı şunlardır:
1- Yemede, içmede, giyimde ve kazançta haramdan sakınmak. 2-İhlâslı olmak. 3- Duâdan önce sâlih amel yapmak. Şiddetli sıkıntı zamanında yaptığı sâlih ameli zikretmek. 4-Kirlerden ve pisliklerden temizlenmek. 5- Abdestli olmak ve kıbleye yönelmek. 6- Rükû ve secdeli namaz kılmak. (Burada murâd, kılınan namazdan sonra yapılacak duâdır.) 7- İki dizler üzerine oturmak. 8- Duânın başında ve sonunda önce Allahü teâlâya hamd edip, Resûlullaha (sallallahü aleyhi ve sellem) salevât okumak. 9- Ellerini açmak (yani avuçlarını yummamak). 10- İki elleri kaldırmak. (Yani elleri dizlerden uzaklaştırıp, semâya doğru kaldırmak. Çünkü semâ, duânın kıblesidir.) 11-Elleri omuz hizasına kadar kaldırmak. 12- Edeb üzere olmak (yani zâhiren, bâtınen, söz ve fiille edeb üzere olmak). 13- Huşû üzere olmak. Denilir ki, huşû korku demektir. Zâhir odur ki, huşûdan murâd, bâtının sükûnudur. Bâtının sükûn bulmasından, zâhirin sükûnu meydana gelir. Bunu şu hadîs-i şerîf teyid etmektedir:
Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), sakalları birbirine karışmış birisini görünce; “Kalbinde huşû olsa idi, azâlarında da huşû olurdu” buyurdu. Allahü teâlâ, Mü’minûn sûresinin ilk iki âyetinde meâlen “Mü’minler muhakkak kurtulacaktır. Onlar, namazları huşû ile kılanlardır” buyuruyor. 
14-Bütün azâları tezellül ve hudû üzere olmak. Yanî bütün azâların hudû (boyun eğme) ile beraber, sükûn üzere ve hareketsiz olması. 15- Namazda duâ edenin, gözlerini semâya kaldırmaması. 16- Allahü teâlâya, esmâ-i hüsnâsı ve yüce sıfatları ile duâ etmek. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde meâlen; “En güzel isimler, Allahü teâlânındır. O hâlde Allahü teâlâya bu isimlerle duâ edin. Allahü teâlânın isimlerinde ilhâd edenleri yani isimleri değiştirenleri terk edin. Onlar âhirette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir” buyuruyor (A’râf-180).
17- Duâda edebî sözlerle duâ yapmaya zorlanmamalıdır. 18- Nâme yaparak duâ etmemek. 19- Peygamberleri (aleyhimüsselam) ve sâlih kimseleri vesile ederek duâ etmek. Çünkü onlar, hem Allahü teâlâya ve hem de kullarına karşı hakları en kâmil şekilde yerine getirmektedir. 20- Duâ ederken sesi alçaltmak. Yani gizli olarak duâ etmektir.

Toplam Görüntülenme: 285

Yayın tarihi: Pazartesi, 07 Mayıs 2018