Bu sayfayı yazdır

Ravda-i mutahharayı ziyâret hakkında

Ebû Abdullah ibn-i Râşid hazretleri Tûnus’ta yaşamış olan Fıkıh âlimlerindendir. 735 (m. 1335)’de vefât etti. Kabir ziyareti ve şefaat hakkında şunları anlattı:

Kabr-i saadeti ziyâret lâzım olduğuna icmâ-ı ümmet hâsıl olmuştur. Bazı âlimler ise, vâcibdir dedi. Nisâ sûresinin altmışüçüncü âyet-i kerimesinde meâlen, (Onlar, nefslerine kötülük ettikten sonra, eğer sana gelerek, Allahü teâlâdan af dilerlerse, Allahın Resûlü de, onlar için af dilerse, Allahü teâlâyı tevbeleri elbette kabul edici ve merhamet edici bulurlar) buyuruldu. Bu âyet-i kerime, Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) şefaat edeceğini ve şefaatinin kabul olacağını bildiriyor. Ayrıca, Kabr-i saadeti ziyâret için uzaklardan gelip, şefaat dilemeyi emir buyurmaktadır. (Ancak üç mescide gitmek için uzun yolculuğa çıkılır) hadis-i şerifi, Mekke'deki Mescid-i haramı ve Medîne'deki Mescid-i Nebî'yi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'yı ziyâret için uzun yolculuğa çıkmanın sevap olduğunu bildirmektedir. Bunun için, hacca gidip de, Mescid-i Nebîdeki Kabr-i saadeti ziyâret etmeyenler, bu sevaptan mahrum kalırlar. İmâm-ı Mâlik (Kabr-i saadeti ziyârete gelenlerin, Hücre-i saadet yanında çok durmaları mekruhtur) buyurdu. İmâm-ı Zeynel'âbidîn, Kabr-i saadeti ziyâret ederken, Ravda-i mutahhara tarafındaki direk yanında durur, daha yanaşmazdı. Hazret-i Âişe (radıyallahü anha), vefât edinceye kadar, Hücre-i saadetin kapısının dış yanında, kıbleye karşı ayakta durarak ziyâret ederlerdi.
Hadis âlimlerinden Abdülazîm-i Münzirî hazretleri (Kabrimi bayram yapmayın!) hadis-i şerifine mana verirken (Kabrimi bayram gibi yılda bir ziyâret etmekle bırakmayın! Her zaman ziyâret etmeye gayret edin!) demektir, buyurdu. (Evlerinizi mezarlık yapmayın!) hadis-i şerifi de, evlerinizi namaz kılmamakla, kabirlere benzetmeyin, demek olduğu için, Münzirînin verdiği mananın doğru olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kabristanda namaz kılmak câiz değildir. Hadis-i şerifin manası (Kabrimi ziyâret için, bayram gibi belli gün tâyîn etmeyin!) demek de olabilir denildi. Yahudiler ve Hıristiyanlar, Peygamberlerinin mezarlarını ziyâret için toplanıp çalgı çalar, şarkı söyler, bayram yaparlardı. Siz böyle yapmayın, ziyâret için, bayramda haram şeylerle eğlenir gibi, ney, dümbelek çalmayın, toplanıp, merâsim yapmayın demektir. Ziyâret için, gelip, selâm vermeli, duâ etmeli, fazla durmamalıdır.

Toplam Görüntülenme: 270

Yayın tarihi: Pazartesi, 21 Mayıs 2018