Bu sayfayı yazdır

​Ehl-i sünnet itikatını bilmemek

Ali bin Hüseyin hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. “İbn-i Rekbûn” diye meşhûr oldu. 758 (m. 1357)’de Şam’da doğdu. 837 (m. 1434)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Bir kimse Hak teâlâ hazretlerine Nuh aleyhisselâmın ömrünce ibâdet eylese, kendisinde üç haslet bulunmayınca yaptığı ibâdetten bir fayda edinemez: 1- İlmi ile amel etmek. 2- Yediği yemeğin helâl olması ve helâli de israf etmemesi. [Besmelesiz kesilen hayvanlar ve Kitapsız kâfirlerin [müşriklerin] kestikleri necistir. Bunları yemek haramdır. Bunları Besmele ile kesen de bulunduğu takdîrde, satın alınan etin Besmelesiz kesildiği kat'î bilinmedikçe, yimesi helâl olur. Balık tutanın Müslüman olması ve Besmele ile tutması şart değildir.] 3- Allaha âsi olmaktan kaçınmak. [Ehl-i sünnet îtikatını öğrenmeyen, îmanı bunlara uygun olmıyan ve haramları ve farzları bilmeyen ve bunlara uymayan kimse, Allahü teâlâya âsi olur.
Allahü teâlâya âsi olmak, yani haram işlemek insanı dünyada ve âhirette felakete götürür. Haramlardan en büyüğü Ehl-i sünnet îtikatını bilmemektir. İkincisi namaz kılmamaktır. Üçüncüsü içki içmektir. Şarap ve sarhoş eden her içki haramdır. Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: (Şarap içmek, büyük günahların en büyüğü ve bütün fenalıkların ve günahların anasıdır) ve (Bütün fenalıklar bir yere toplanmıştır. Bu yerin kilidi zinâ, anahtarı şaraptır ve bütün iyilikler bir yerde toplanmıştır. Bu yerin kilidi namaz, anahtarı abdest almaktır) ve (Allahü teâlâyı seven ve Kıyâmete inanan kimse, içki içilen yerde oturmasın) ve (Şarabı yapmak, üzümünü sıkmak, taşımak, dağıtmak, satmak ve içmek, günahta berâberdir ve bunların namazlarına, oruçlarına, haclarına, zekâtlarına ve sadakalarına sevap verilmez. Meğe ki tevbe ederler) ve (Hurma şarabı da haramdır) ve (Üzüm şırası taze olup değişmemiş ise helâldir) ve (Baldan ve arpadan yapılan içkiler ve sarhoş eden her içki haramdır.)
İmâm-ı Muhammed, (Çok içilince sarhoş eden içkinin azı da haramdır) buyurdu. Fetvâ da bunun üzerinedir. Başka ilâç varken, bunları ilâç olarak içmek de haramdır. Hâriçten kullanmak câiz ise de, necistirler, uçmakla temizlenemez, yıkamak lâzımdır. Sarhoş eden sıvıların hepsi, dört mezhepte de şarap gibi galîz, fena necâsettir. Hanefîde avuç içi yüzeyinden fazlası ile, diğer üç mezhepte görülebilen az miktârı ile kılınan namaz sahih olmaz.

Toplam Görüntülenme: 284

Yayın tarihi: Cuma, 25 Mayıs 2018