Bu sayfayı yazdır

Fakiri sevip, mazluma yardım etmelidir

Necmeddîn Ahmed ibn-i Rif’at hazretleri büyük fıkıh âlimlerindendir. 645 (m. 1247)’de Mısır’da doğdu. 710 (m. 1310)’da orada vefât etti. Bir dersinde talebelerine şunları anlattı:

Büyüklere hürmet etmeli, küçüklere şefkat göstermelidir. Yardım isteyene yardım etmeli, fakirlerin ihtiyâcını gidermelidir. İnsanlara karşı işleri kolaylaştırmalı, gözü görmeyene yolunu göstermeli, istişâre edene nasihati esirgememeli, insanlara helâl ve haram olan şeyleri öğretmeli, günâhlardan uzak durmalıdır. Yetimlerin mallarına dokunmamalıdır. Takvâya sarılmalı, nefsin arzu ve isteklerini terk etmelidir. Bozuk ve insanı yoldan çıkaracak kimselerden uzak durmalı, gizlide ve açıkta Allahü teâlânın emirlerine uymalıdır. Konuşurken doğru konuşmalı, bir işi yaparken Allah için yapmalıdır. Her hâlde, her şartta mutedil olmalı, azgınlık ve taşkınlık yapmamalıdır. Her zaman sapıklığa ve bozuk fikirlere düşman olmalıdır. Hakka göre hareket etmeli, doğruluk sahiplerini sevmelidir. Allahü teâlânın velî kullarını sevmeli Allahü teâlânın düşmanlarına düşmanlık etmelidir. Fakirleri sevmeli, mazlûma yardım etmelidir. Dîne hizmet etmeli, Müslümanlığın emri olan şeyleri yapmalıdır. Bâtıl yolda olanların sözlerini bozmalı, onları dinlememelidir. Müminlere sevgi göstermelidir.
Ölüm ve hayat, insanlardan ayrılmayan hâllerdendir. Ölüm, hayâtın içidir. Nitekim, gece de gündüzün içi durumundadır. Gündüz, onda geçim temin edildiği, çeşitli işler ile meşgûl olunduğu için hayat gibidir. Gece ise, sükûn hâli olduğu için, ölüm gibidir. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde Nebe’ sûresi 10 ve 11. âyet-i kerîmelerde meâlen buyurdu ki: “Geceyi size libas kıldık (karanlığı size bir örtü yaptık ki, o gece vaktinde, yalnızlık hâlinde istidâdınız kadar ibâdet ile meşgûl olursunuz.) Gündüzü ise, geçim vakti kıldık (ki, o gündüz vaktinde maişet temini için çalışırsınız.)”
Mülk sûresinin 2. âyet-i kerîmesinde de meâlen buyuruldu ki: “Amelce hanginiz daha güzeldir diye, sizi imtihan etmek için, hem ölümü hem de hayâtı halk eden Allahü teâlâ, Azîzdir (Gâlibdir, sâlih ameller işlemekten yüz çevirenlerden intikam alır), Gafûrdur (Sâlih amel işleyenlerin hatâlarını mağfiret eder.)”
Uyku da, iki uyanıklık arasında bir berzah âlemidir, ölüm de, dünyâ ile âhiret arasında bir berzah âlemidir. Kabir, âhiret âleminin ilk konağıdır. Fakat kabir de, âhiret âlemine giden bir yoldur. 

Toplam Görüntülenme: 300

Yayın tarihi: Pazar, 27 Mayıs 2018