Bu sayfayı yazdır

Onun gönderilmesi ile peygamberlik son buldu

Ebû Abdullah Basrî hazretleri târih ve hadîs âlimidir. "İbni Sa’d" adıyla meşhur oldu. 168 (m. 784)’de Basra’da doğdu. 230 (m. 845)’te vefât etti.  “Tabakât-ül-kübrâ” adlı eserinin önsözünde buyuruyor ki:

Muhammed aleyhisselâm bütün insanlara ve cinlere Peygamber olarak gönderilmiştir. Onun dîninin gönderilmesi ile bütün dinler nesh olmuş, yürürlükden kaldırılmıştır. Ona Kur’ân-ı kerîm gönderilince, diğer semâvi kitaplar nesh edilmiş, hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Onun gönderilmesi ile peygamberlik son buldu. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Onun dîne davetinden başka, diğer davetler merdûddur, kabul olunmaz. Zîrâ İslâm dîni Onun gelmesi ile ve O hayatta iken kemâle erdirilmiştir. Nitekim; [Mâide sûresi 3'üncü âyetinde meâlen], (Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim) buyurulması bu hususu bildirmektedir. Peygamber efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” âlem-i şehâdetde, bütün Peygamberlerden sonra ise de, âlem-i ervâhta onların evveli ve birincisidir. Nitekim, Resûlullah efendimiz (Âdem aleyhisselâm su ile toprak arasında iken ben Peygamber idim!) buyurmuştur. Onun mubârek ruhu yaratılınca, Peygamberlik ile müjdelendi. Nitekim; (Âdem “aleyhisselâm” su ile toprak arasında iken ben Peygamber idim) hadîs-i şerîfi buna işârettir.
Bütün Peygamberlerin dinlerinde icrâ olunan ahkâm, Muhammed aleyhisselâmın dîninden alınmıştır. Hakîkatte diğer Nebîler ve Resûller Onun dîninin ahkâmını teblîg için gönderilmiş olan vekîlleridir. Her asırda gönderilen Peygambere, o asırdaki insanların istidâtlarını içine alan bir istidât verilmiştir. Peygamberin bu istidâdı, o asır için tayîn edilen istidâda ve mizâca denktir. Her asırda gönderilen Peygamberler, gönderildikleri asırda yaşayan insanların kâbiliyetlerine ve istidâtlarına gönderilir. Bu sebeple, her asırda gelen insanların kâbiliyetlerinin farklı olmasından dolayı, dinleri de farklı oldu. Bu farklılık, dinlerin aslının bir din olmasına mâni değildir. Nitekim, güneşin ışığının farklı yerlerde, farklı şekilde görünmesi, bu ışıkların hepsinin aynı güneşin ışığı olmasına mâni değildir.
Peygamber efendimize Peygamberliği bildirilince, Onun istidâdı bütün Peygamberlerin istidâtlarından daha mükemmel ve daha muazzam ve bütün âfetlerden sâlim oldu. Şüphesiz Onun ümmetinin istidâtları da, diğer ümmetlere nisbetle daha mükemmel oldu...

Toplam Görüntülenme: 246

Yayın tarihi: Pazartesi, 28 Mayıs 2018