Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

​Muhâcirler, Ensâr ve diğer Eshâb-ı kirâm...

Celâleddîn ibn-i Bülkînî hazretleri tefsîr, hadîs ve Şafiî Mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 763 (m. 1362)’de Kâhire’de doğdu. 824 (m. 1421)’de Kâhire’de vefât etti. Buyurdu ki:

Eshâb-ı kirâmın üstünlük sırası üçe ayrılır: 1- Muhâcirler: Mekke şehri alınmadan önce, Mekkeden veya başka yerlerden Medîne şehrine hicret edenlerdir. 2- Ensâr: Medîne şehrinde veya bu şehre yakın yerlerde ve Evs ve Hazrec adındaki iki Arab kabîlesinde bulunan Müslümanlardır. 3- Diğer Eshâb-ı kirâm: Mekke şehri alındığı zaman ve daha sonra, Mekke'de veya başka yerlerde îmana gelenlerdir. Bunlara yalnız Sahâbî denir. Eshâb-ı kirâmın en üstünleri, Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) dört halîfesidir. Bunlardan sonra en üstünleri, Aşere-i mübeşşereden, yâni Cennet ile müjdelenmiş olan on kişiden geri kalan altısı ile Hasan ve Hüseyin'dir (radıyallahü anhüm). Bunlardan sonra en üstünleri Bedir gazâsında bulunan 313 Sahâbîdir. Bunlardan sonra üstün olan, Uhud gazâsında bulunan 700 kahramandır. Bunlardan sonra üstün olan hicretin altıncı senesinde, ağaç altında Resûlullaha, (Ölmek var, dönmek yok) diye söz veren 1400 kişidir. Bu sözleşmeye (Bî'at-ı Rıdvân) denir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 
(Ümmetimin en merhametlisi Ebû Bekir’dir. Dinde en kuvvetli olan Ömer’dir. Hayâsı en çok olan, Osman’dır. Şeriatte her suâli cevaplandıran Ali’dir. Helâl ve haram olanları en iyi bilen Muâz’dır. Kur'ân-ı kerimi en güzel okuyan Übeyy bin Kâb’dır. Münâfıkları tanıyan, Huzeyfe’t-ibni Yemân’dır. İsâ aleyhisselâmın zühdünü görmek isteyen Ebû Zer’in zühdüne baksın! Cennet, Selmân-ı Fârisî’ye âşıktır. Hâlid bin Velîd, Allahın kılıcıdır. Hamza, Allahü teâlânın arslanıdır. Hasan ve Hüseyin Cennet gençlerinin en üstünüdür. Câfer bin Ebî Tâlib, Cennette meleklerle berâber uçar. Cennet kapısını ilk açacak olan Bilâl’dir. Benim Kevser havuzumdan ilk içecek olan Süheyb-i Rûmî’dir. Kıyâmet günü melekler ilk önce Ebüdderdâ ile müsâfeha eder. Her Peygamberin bir arkadaşı vardır. Benim arkadaşım Sa'd bin Muâz’dır. Her Peygamberin Eshâbından seçtikleri vardır. Benim seçtiklerim, Talha ve Zübeyr’dir. Her Peygamberin mahrem işlerini gören yardımcısı vardır. Benim yardımcım, Enes bin Mâlik’tir. Her ümmette hâkim vardır. Benim ümmetimde hikmeti çok söyleyen Ebû Hüreyre’dir. Hassân bin Sâbit’in sözleri Allah tarafından tesirlidir. Ebû Talha’nın harp meydanındaki sesi, bir fırka askerden daha kuvvetlidir [radıyallahü anhüm] buyurdu.)

Toplam Görüntülenme: 42

Yayın tarihi: Cumartesi, 16 Haziran 2018