Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

Mazlumun duâsı reddolunmaz

Bedreddîn ibn-i Demâmînî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 763 (m. 1362)’de İskenderiyye’de doğdu. 827 (m. 1424)’de, Hindistan’ın Kelbercâ şehrinde vefât etti. Buyurdu ki: 

Duâ âdabından bir kısmı şunlardır: 1- Duâ ederken, günâhını itirâf etmek. 2- Duâ ederken Resûlullah efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) bildirilen sahîh duâları tercih etmek. Çünkü Peygamber efendimizden bildirilen duâlar, başka duâlara hacet bırakmamıştır. 3- Güzel mana ve maksatları veya Allahü teâlâya senayı ihtivâ eden duâlarla duâ etmektir. 4- Duâ eden, önce kendisine, sonra ana-babaya ve diğer müminlere duâ etmelidir. Allahü teâlâ, İbrâhim aleyhisselâmın meâlen şöyle duâ ettiğini bildirdi: “Ey Rabbimiz! Hesap kurulacağı kıyâmet günü, beni, ebeveynimi ve bütün müminleri bağışla.” (İbrâhim-41). Nûh aleyhisselâmın duâsı, Kur’ân-ı kerîmde meâlen şöyle bildirildi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma.” (Nûh-28) 
5- Eğer duâ eden imâm ise, yalnız kendisine duâ etmemelidir. 6- Allahü teâlâdan azîmle istemektir. 7- İstekle duâ etmelidir. 8- Duâyı kalbden yapmalıdır. Duâ yaparken kalbi hazır bulundurmalıdır. (Yani kalbi başka düşüncelerden temizlemelidir.) 9- Allahü teâlânın, duâsını kabul edeceğini ümîd ederek duâ etmelidir. 10- Duâyı birkaç kere tekrar etmelidir. Duâyı en az üç kere tekrar etmelidir.
Duâları kabul olanlar: 1- Çaresiz ve muhtaç olan. 2- Mazlumun duâsı. 3- Babanın duâsı... Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte; “Üç duâ kabul olur. Bunların kabul olmasında şüphe yoktur. Bunlar; babanın duâsı, yolcunun duâsı ve mazlûmun duâsıdır” buyuruldu. 4- Âdâletli devlet reîsinin duâsı. (Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte; “Üç kimsenin duâsı reddolunmaz: 1- Adâletli devlet reîsinin duâsı. 2- İftar vakti oruçlunun duâsı. 3- Mazlumun duâsı” buyuruldu.
5- Sâlih kimsenin duâsı. 6- İtaatkâr evlâdın ana-babasına duâsı. 7- Yolcunun duâsı. 8- İftar vakti oruçlunun duâsı. 9- Müslümanın mümin kardeşine gıyabında yaptığı duâ, (Böyle bir duâ, riyadan uzak ve ihlâsa daha yakındır.) 10- Başkasına zulmü kastederek veya akrabası ile alâkayı kesmeye götüren bir şey ile duâ edilmediği veya “Duâ ettim de kabul olmadı” demediği müddetçe, bir kimsenin yaptığı duâ kabul olur.

Toplam Görüntülenme: 33

Yayın tarihi: Pazartesi, 18 Haziran 2018