Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

Ya cennet, ya cehennem

Muhammed bin Ali el-Vâsıtî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden olup İbn-i Ebissakrî diye tanınır. 409 (m.1018)’de doğdu. 498 (m.1105)’de Irak’ta Vâsıt’ta vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Allahü teâlânın, insanlara Peygamberleri göndermesi en büyük nîmettir. O büyük insanların mübarek varlıkları olmasaydı, bu âlemi yaratanın varlığını, biz kısa akıllı insanlara kim gösterirdi? İnsan aklı, o büyüklerin nûrları ile aydınlanmadıkça, bunu bulamıyor. Peygamberler olmadıkça, bizim düşüncelerimiz, doğru yola yaklaşamıyor. Dağda yetişip, hiçbir peygamberi, hiçbir dini duymayıp puta tapan müşrikler, Cehennemde sonsuz kalmazsa, Cennete girmesi lâzım gelir. Bu da olamaz. Çünkü müşriklere, Cennet haramdır, yâni yasaktır. Bunların yeri Cehennemdir. Nitekim, Allahü teâlâ, Mâide sûresi yetmişbeşinci âyetinde, İsâ aleyhisselâmın meâlen, (Allahü teâlâdan başkasına tapanlar, başkalarının sözlerini Onun emirlerinden üstün tutanlar, Cennete giremez. Onların konacağı yer Cehennemdir) dediğini beyan buyurdu.
Âhırette Cennet ile Cehennemden başka yer de yoktur. "A'râf"da kalanlar, bir müddet sonra Cennete gideceklerdir. Sonsuz kalınacak yer, ya Cennettir, ya Cehennem! Bunlar hangisinde kalacaktır? Bu müşrikler, ne Cennette, ne Cehennemde kalmayacak, âhırette dirildikten sonra, hesâba çekilip, kabahatleri kadar mahşer yerinde azab çekecektir. Herkesin hakkı verildikten sonra, bütün hayvanlar gibi, bunlar da, yok edileceklerdir. Bir yerde sonsuz kalmayacaklardır. Böyle kimselerin sonsuz olarak Cennette kalacaklarını söylemek, nasıl çok yersiz ise, sonsuz azap çekeceklerini söylemek de, öyle yersiz oluyor. Kâfirlerin çocukları da böyle olacaktır. Çünki Cennete girmek, îman iledir. Yâ kendisi iman etmiş olacak veya imanlının çocuğu olduğu için, yâhud ana-babası birlikte mürted olunca, kendisi Dâr-ül-islâmda kaldığı için imanlı sayılmış olacaktır. Dâr-ül-islâmda bulunan müşriklerin çocukları ve zimmîlerin çocukları da Dâr-ül-harbdeki kâfirlerin çocukları gibidir. Çünkü bu çocuklarda iman yoktur. Bunlar Cennete giremez. Cehennemde sonsuz kalmak da, teklîften sonra, inanmamanın cezâsıdır. Çocuk ise, mükellef değildir. Bunlar hayvanlar gibi, diriltilip, hesapları görüldükten sonra, yok edileceklerdir. Eskiden, bir Peygamberin vefâtından sonra, çok vakit geçip, zâlimler tarafından din bozulup, unutulduğu zamanlarda yaşayıp, Peygamberlerden haberi olmayan insanlar da kıyâmette böyle sonradan, tekrar yok edileceklerdir.

Toplam Görüntülenme: 34

Yayın tarihi: Salı, 19 Haziran 2018