Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

Namazı inkâr edenlerin hâli

Nûreddîn ibn-i Ezrak hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 809 (m. 1407)’de Yemen’de Ebyât-ı Hüseyn’de vefât etti. Bir dersinde talebelerine buyurdu ki:

Son zamanlarda, bazı zındıklar, Âyet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde yazılı olan (Salât) kelimesi, böyle yatıp kalkmak demek değildir. Zikir ve Murâkabe demektir. Yâni, Allahın ismini söylemek ve oturup, gözlerini kapayıp, Allahın varlığını, büyüklüğünü düşünmektir, diyorlar. Hâlbuki, zikir Allahü teâlâyı kalb ile hâtırlamak olup, çok zordur. Namaz kılmak, zikir yapmayı kolaylaştırır. Murâkabe, Allahü teâlânın her an insanı görmekte ve bilmekte olduğunu düşünmektir. Bu da, namaz kılmak ile hâsıl olur. Zındık, namaz ile hâsıl olacak şeyleri ileri sürerek, namazı inkâr etmektedir. Namazı inkâr eden kâfir olur. İnanıp, tembellikle kılmayan fâsık olur. Kılmaya başlayıncaya kadar hapsolunur. Her Müslümanın beş vakit namazın farzlarını, vâciblerini, müfsidlerini her şeyden evvel öğrenmeleri lâzımdır. Özürsüz kılmadığı namazları hemen kaza etmek de farzdır. Kaza kılmayı geciktirmek de büyük günahtır. Yedi yaşındaki çocuğa namazları yanında kıldırarak öğretmek, on yaşında kılmaz ise, kılmaya teşvik etmek lâzımdır).
Duâ her zaman yapılır. Beş vakit namaz vakitleri ise, bellidir. Mirac gecesini anlatan (Buhârî) hadisinde uzun bildirilmiştir. Beş vakit namazı emreden hadis-i şerifler pek çoktur. Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), en sıkıntılı zamanlarında, muhârebelerde, beş vakit namazı kılar ve kılmak için herkese emrederdi. Ölüm hastalığında bile, emekleyerek câmiye gelip, Ebû Bekir’i (radıyallahü anh) imam yaptı. Hazreti Ebû Bekir’in arkasında namaz kıldı.
Kur'ân-ı kerim ve hadis-i şerifler, duânın gizli de, açık da yapılabileceğini bildiriyorlar. Fakat, beş vakit namazın câmilerde cemaat ile kılınması emredildi. İslâm düşmanları, duâların gizli yapılmasını bildiren âyet-i kerimeleri yazarak câmilerde cemaat ile namaz kılınmasını yok etmek istiyorlar. Biz yalnız Kur'ân-ı kerime uyarız dedikleri hâlde, İncîl'den, Tevrât'tan da, namaz kılınmaması için vesika çıkarıyorlar. Bugün yeryüzünde bulunan uydurma İncîllerdeki yazıları ileri sürerek, beş vakit namazı ortadan kaldırmaya, yelteniyorlar. Farz namazları kılarken, riyâ, gösteriş tehlikesi olsa da, yine farzları câmide kılmak lâzımdır.

Toplam Görüntülenme: 24

Yayın tarihi: Perşembe, 28 Haziran 2018