Bu sayfayı yazdır

Allah'ın takdîrine râzı olmak lâzımdır

Mûsâ bin Mâhîn Mardînî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mîlâdî on ikinci asırda Mardin'de yaşadı ve orada vefât etti. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin talebelerindendir. Allahü teâlâ, Mûsâ bin Mâhîn hazretlerine çok ihsânda bulunmuş, gayblar âleminin sırlarına kavuşturmuştur. Çok kerâmeti görüldü.

Bir zaman Mardin şehrinde büyük bir yangın çıktı. İnsanlar ne yaptılarsa yangının önünü alamadılar. Herkesi büyük bir korku kapladı. Çâresizlik içinde Mûsâ bin Mâhîn hazretlerinin dergâhına koşup durumu anlattılar ve duâ istediler. Mûsâ bin Mâhîn hazretleri bunun üzerine onlara elindeki asâyı verdi ve; "Bunu alın ve yangının en alevli yerine atın" buyurdu. Gelenler asâyı alıp yangın mahalline döndüler ve buyrulduğu şekilde onu alevlerin en kabarık yerine attılar. Çok geçmeden alevlerin durduğu, yangının söndüğü görüldü. Herkes çok sevindi. Sonra atılan âsâyı arayıp buldular. Hiçbir şey olmadığını, renginin bile değişmediğini gördüler... Alıp doğruca Mûsâ bin Mâhîn hazretlerine teslim ettiler. Hürmet, minnet ve teşekkürlerini arzettiler. Bunun üzerine Mûsâ bin Mâhîn hazretleri; "Allahü teâlâ bize elimizin değdiği hiçbir şeyi ateşin yakmayacağını ilhâm etti" buyurdu. Yangın onun kerâmeti olarak sönmüştü.
Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:
Dünya hayatı çok kısadır. Ebedî ve sermedî olan âhiret hayatında, dünyada yaptıklarımızın karşılıklarını göreceğiz... Bu dünyada en mesut kimse, kısa ömründe, âhirete yarayacak işleri yapan, uzun olan âhiret yolculuğuna hazırlanan kimsedir...
Belâlar, dertler, Allahü teâlânın irâdesi ve ezeldeki takdîri ile gelmektedir... Onun takdîrine râzı olmak ve teslim olmak lâzımdır... Ölmüşlerin ruhlarına Fâtiha, duâ ve sadaka sevapları hediye edilmelidir... Evliyânın mezarlarına gidip, onları vesile ederek Allahü tealadan yardım istemeli, yalvarmalıdır. Onların hayatta olan çocuklarına, torunlarına hizmet etmek, kendilerinden feyiz almaya sebep olur... Çocuklarımızı islâm terbiyesi ile yetiştirmeliyiz! Küçük yaşta iken din bilgilerini, namaz kılmalarını öğretmeliyiz! Beş vakit namazı vakti geldiğini anlayınca, Ehl-i sünnet olan imam arkasında kılmalıyız! Kur'an-ı kerimi doğru, hatâsız okumayı öğrenmeli ve her gün okumalıyız!

Toplam Görüntülenme: 191

Yayın tarihi: Çarşamba, 29 Ağustos 2018