Bu sayfayı yazdır

Peygamberlik hakkımı koruyanı Allah sever

Ali bin Yûsuf Cüveynî hazretleri Şafiî fıkıh ve tasavvuf âlimidir. İran’da Nişâbûr şehrinin Cüveyn beldesinde doğdu. 463 (m. 1070)’da Nişâbûr’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve selem, eshâbının (radıyallahü anhüm) sevilmesini tavsiye buyurdu. Allahü teâlânın katında, onların mertebelerinin pek yüksek olduğunu bildirdi. Öyleyse, onlar hakkında yanlış, bir şey konuşmaktan çok sakınmak, her zaman onların iyiliğinden bahsetmek lâzımdır. Abdullah bin Mes’ûd (radıyallahü anh) buyurdu ki: “Allahü teâlâ insanların kalplerine baktı ve kulları içerisinde en iyi Muhammed’in (aleyhisselam) kalbini buldu. Onu kendisi için seçti. Onu Peygamber olarak gönderdi. Yine Muhammed aleyhisselamın kalbinden sonra kullarının kalbine baktı. En iyi kalbler olarak, Eshâb-ı Kirâmın kalblerini buldu. Onları sevgili Peygamberine vezirler yaptı.”
Eshâb-ı Kirâmı sevmenin meşhûr ve pek çok kaideleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: 1) Eshâb-ı Kirâmı seven kimseyi, Allahü teâlâ, dünyâda da, âhirette de muhafaza buyurur. Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Eshâbım ve akrabalarım hakkında benim hakkımı koruyunuz. Onları sevmek sûretiyle, benim peygamberlik hakkımı koruyanları, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette belâlardan ve zararlardan korur. Benim peygamberlik hakkımı düşünmeyerek onları incitenleri, Allahü teâlâ sevmez. Allahü teâlânın sevmediği kimselere azap etmesi pek yakındır.” 2) Eshâb-ı Kirâmı (radıyallahü anhüm) seven, ebedî kalınacak yer olan cennette onlarla beraber olur. Hâfız İbni Kudâme Abdurrahmân bin Yezîd’den bildirdi. Abdurrahmân bin Yezîd şöyle dedi: “Babam bana dedi ki: “Yetmiş tane âlime yetiştim. Hepsi de Eshâb-ı Kirâmdan şu hadîs-i şerîfi rivâyet etmişlerdir “Kim Eshâbımı sever ve onlar için Allahü teâlâdan mağfiret dilerse, Allahü teâlâ kıyâmet günü onları, onlarla beraber Cennete kor.” 3) Kim onları severse, yarın kıyâmet gününde, Kevser havuzunun başındaki Peygamber efendimizin yanına gelir ve ondan kanana kadar içer. Ondan sonra ebediyyen bir daha susamaz. Taberânî, İbn-i Ömer’den (radıyallahü anhüma) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Kim Eshâbım hakkında benim peygamberlik hakkımı korursa, benim havzımda hazır bulunur. Kim beni Eshâbım hakkında muhafaza etmezse, beni sâdece uzaktan görür.”

Toplam Görüntülenme: 222

Yayın tarihi: Pazar, 02 Eylül 2018