Bu sayfayı yazdır

Size, Hazreti Ömer’i halife yaptım

Abdülkâdir ibn-i Muzaffer hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 833 (m. 1430)’de Irak’ta Hüseyniyye’de doğdu. 892 (m. 1487)’de vefât etti. Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallahü anh) faziletleri hakkında buyurdu ki:

Hişam bin Urve babasından anlatıyor: Ebû Bekir’in (radıyallahü anh) cenâze namazı gece kılındı ve gece defnedildi. Altmışüç yaşında iken vefât etti. Hazreti Ebû Bekir’in babası kendisinden sonra biraz daha yaşayıp vefât etti. Hazreti Ebû Bekir’in yüzüğünde “Allahü teâlâ ne iyi kadirdir (kudret sahibidir)” yazılı idi.
Muhammed bin Abdülazîz şöyle bildirdi: Hazreti Ebû Bekir vefâtına yakın, vasiyetini yazdı. Bunu Hazreti Osman ve Ensârdan birisi ile, bütün Medîne-i münevverelilere okumaları için gönderdi. Herkes onların etrafına toplandı. Hazreti Ebû Bekir’in vasiyetini onlara okudular. Vasiyet şöyle idi:
“Bu dünyâdan ayrılıp âhiret hayatına gireceği zaman Ebû Kuhâfe’nin oğlu Ebû Bekir’in (size olan) vasiyetidir. Ben size, Hazreti Ömer’i halife yaptım. Eğer adâletli olur ve (işleriniz husûsunda) Allahü teâlâdan korkarsa, zâten onun hakkında benim zannım ve ondan beklediğim de budur. Eğer böyle olmazsa, ben hayır ve iyiliği kastederek böyle yapıyorum. Gaybı ise ancak Allahü teâlâ bilir.”
Leys bin Sa’d bildiriyor: Ebû Bekir (radıyallahü anh), Beyt-ül-mal’den ve Fey’den hiçbir şey almazdı. Sâdece bir kere borç almıştı. Onu da vefâtına yakın, Hazreti Âişe’ye, ödemesini söyledi. Hazreti Ömer ise, her gün için Beyt-ül-mal’den kendisi için iki dirhem alıyordu. Ömer bin Abdülazîz halife olunca, ona dendi ki:
-Ömer bin Hattâb (radıyallahü anh) gibi sen de kendine Beyt-ül-mal’den biraz bir şey alsan, dediklerinde; 
-Hazreti Ömer’in (geçimini temîn edecek) hiçbir şeyi yoktu da aldı. Benim ise kâfi gelecek kadar malım var, dedi ve Beyt-ül-mal’den hiçbir, şey almadı.
Hazreti Ömer buyurdu ki: Ebû Bekir bizim efendimizdir. Efendimizi âzâd etti. (Hazreti Ömer burada, Bilâl-i Habeşî’yi kasdetti. Bilâl-i Habeşî (radıyallahü anh), Ümeyye bin Halef’in kölesi idi. Müslüman olduğu ve putların ilâhlığını inkâr edip, 'Allahü teâlâdan başka ilâh yoktur. Hazreti Muhammed O’nun kulu ve Resûlüdür' dediği için, müşrikler ona çok eziyet ve işkence yapıyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Ebû Bekir, onu Ümeyye bin Halef’ten satın alıp âzâd etti.

Toplam Görüntülenme: 200

Yayın tarihi: Pazar, 09 Eylül 2018