Bu sayfayı yazdır

Her şeye kadir olan sensin

Muhammed bin Ömer Melîkeşî hazretleri fıkıh, hadîs, tasavvuf ve edebiyat âlimidir. 740 (m. 1339)’da Tunus’ta vefât etti. Âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerden derlediği duaları şiir şeklinde yazmıştır. Bunlardan bir kısmı:

“Allahım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve aşikâre işlediğim ve senin bildiğin bütün kusurlarımı mağfiret et. İlk ve son, her şeye kadir olan ve her gizliyi bilen sensin. Allahım! Senden, sonu küfür olmayan îmânı, tükenmeyen nimetleri 'Huld' Cennetinde, Peygamberin Muhammed aleyhisselâm ile arkadaşlığı isterim.”
“Allahım! Söz ve işlerin güzelini ve bütün iyilikleri, kötülüklerden uzak kalmayı, yoksulları sevmeyi, senden isterim. Seni sevmeyi ve seni seveni sevmeyi ve sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi senden isterim. Günahlarımı bağışlamanı, beni mağfiret edip merhamet etmeni senden isterim. Kavmimi belâ ve musîbet ile imtihan edeceğin zaman, hemen beni kendine al ve fitne ile karşılaştırma!”
“Allahım! Gaybı bilen ve her şeye yeten sonsuz kudretin hürmetine, hakkımda hayat hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Ölüm hayırlı olduğunda da rûhumu kabzeyle. Gizli ve aşikâre haşyet (korku) üzere bulunmamı, hiddet ve sükûnette adâletten ayrılmamamı, zenginlik ve fakîrlikte itidâli ve zâtının cemâline bakmanın zevkini ve sana ulaşmanın aşk ve hevesini senden ister, zarar veren şeylerin mazarratından ve sapıtan fitnelerden sana sığınırım. Allahım îmân cevheri ile bizi süslendir. Hidâyette olup, hidâyete ulaştıranlardan eyle!”
“Allahım! İsyan ile aramızda perde olacak şekilde, bize haşyet (korku) ihsân eyle. Cennetine ulaştıracak tâati, dünyâ ve âhiret musibetlerini ehvenleştirecek yakîni bize ver!”
“Allahım! Yüzümüzü hayâ, kalbimizi korku ile doldur. Sana kulluk edecek şekilde gönüllerimize heybet ve azametini yerleştir. En üstün sevgilimiz ve en çok korkacağımız sen ol!”
“Allahım! Bugünün evvelini nimet, ortasını rahmet, sonunu da mağfiret ve kerâmet kıl.”
“Hamd, o Allaha olsun ki, azameti karşısında her şey tevâzu gösterdi, dize geldi. Yüceliği karşısında her şey yerlere serildi. Mülk ve azameti karşısında her şey eğildi. Kudretine herkes teslim oldu. Hamd, o Allaha olsun ki, heybeti karşısında her şey durakladı. Hikmeti ile her şeyi açığa çıkardı ve kibriyâlığı (büyüklüğü) karşısında her şey küçüldü.”

Toplam Görüntülenme: 223

Yayın tarihi: Salı, 25 Eylül 2018