Bu sayfayı yazdır

Herkesin gökte iki kapısı vardır

Ebû Gıyâs Mansûr bin Mu’temir hazretleri Tabiînin meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Kütüb-i sitte’nin tamamında ismi geçer. Kûfelidir. 132 (m. 749)’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Enes bin Mâlik (radıyallahü anh) rivâyet etti: Resûlullahtan (sallallahü aleyhi ve sellem), insanların en hayırlısının kimler olduğu soruldu. “Ben ve benim ile beraber olanlar, benim ve Eshâbımın yolunda bulunanlardır” buyurdu.
İbn-i Ömer (radıyallahü anhüma) rivâyet etti. Resûlullah buyurdu ki: “Eshâbıma dil uzatana, Allahü teâlâ lanet eylesin!” 
“Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir. Onlar, dirheme veya dinara (mala) vâris değildirler. Onlar sâdece ilme vâris oldular. Kim bu ilmi alırsa, bol bir nasîbi almış olur.”
“İnsanların arasına karışıp, onların eziyet ve sıkıntılarına sabreden mümin, insanların arasına karışmayıp, onlardan gelen sıkıntılara katlanmayan müminden daha kuvvetlidir.”
“Allahü teâlâya tam tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi, size de gönderirdi. Kuşlar, sabah mideleri boş ve aç gider. Akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner.”
“Herkesin gökte iki kapısı vardır. Birinden rızkı iner. Diğerinden iyi ameli yukarı çıkar. Ölünce o kapılar kapanır.” 
Bir mümin ölünce, namaz kıldığı ve secde ettiği yerler birbirine seslenip; “Filân mümin vefât etmiş” deyip ağlarlar. Gök de ağlar. Secde ettiği yerler de ağlar. Yer der ki: “Benim üzerimde bu mümin iyilik ve tâat ederdi." Gök der ki: “Bu müminin tâati benden çıkardı.” İbâdet ettiği yerler, kıyâmet günü hüsn-ü hâline şâhitlik yaparlar.
Leys bin Sa’d’ın (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde, Peygamberimiz buyurdu ki: “Vallahi ben, günde yetmiş kerreden fazla Allaha tövbe eder, istiğfarda bulunurum.”
Ebû Gıyâs Mansûr hazretlerinin hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:
“Hiçbir günahımız olmasa, sadece kalbimizde dünya muhabbeti bulunsa, bu günah bizim Cehenneme atılmamıza kâfi gelir.”
İlmi ile amel eden âlimin kalbine dünya sevgisinin giremeyeceğini söylerdi. Zühd hakkında ise, “Dünyada yapılacak zühdün en büyüğü, insanlarla yapılan yersiz konuşmaları bırakmaktır” demiştir.
Süfyân bin Uyeyne “Mansûr’u rüyâda gördüm: 'Allahü teâlâ sana ne muâmele etti?' dedim. O da 'Allahü teâlâ bana bir peygamberin ameline yakın bir mükâfat verdi' dedi."

Toplam Görüntülenme: 162

Yayın tarihi: Perşembe, 27 Aralık 2018