Bu sayfayı yazdır

Cennete merhametli olanlar girecektir

Râzi Devlâbî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 320 (m. 932)’de Mekke ile Medine arasında Arci denilen yerde vefât etti. Hadîs ilminde hafız derecesinde âlim idi. Yani, yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilirdi. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Enes bin Mâlik’in (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte “Eğer Allahü teâlâ, göklerin ve yerin konuşmalarına izin vermiş olsaydı, muhakkak onlar, Ramazân-ı şerîf orucunu tutan kimseyi Cennetle müjdelerlerdi” buyuruldu.
İbn-i Mes’ûd’un (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte “Eğer kullar, Ramazân-ı şerîfte olanları bilmiş olsaydılar, bütün senenin ramazan olmasını temenni ederlerdi” buyuruldu.
Oruç, şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vâsıtası şehvetlerdir. Şehvetler, yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple, Resûl-i ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) bir hadîs-i şerîfte; “Şeytan kanın damarda dolaştığı gibi, insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız” buyurdu.
Yine Resûlullah efendimiz Âişe vâlidemize (radıyallahü anhâ); “Yâ Âişe! Cennetin kapısını çalmaya devam et” buyurdu. Aişe vâlidemiz (radıyallahü anhâ), “O ne ile ve nasıl olur yâ Resûlallah?” diye sorunca, Resûl-i ekrem “Oruçla” diye cevap verdi.
Câbir bin Abdullah’ın (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “İnsanlara merhamet etmeyene, Allahü teâlâ da merhamet etmez.”
Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu ki: “Sizden öncekiler arasında bulunan birisi, yolda atılmış bir dikene rastladı. Kendi kendine; 'vallahi Müslümanlara eziyet vermemesi için bu dikeni yoldan alacağım'  dedi. Allahü teâlâ bu yüzden onu af ve mağfiret etti.”
İbn-i Ömer’in (radıyallahü anhüma) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu ki: “Bir kadın, bir kedi yüzünden azâba uğradı. O kadın kediyi bağladı, ölünceye kadar aç bıraktı. O kedinin yüzünden Cehenneme girdi.”
Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Cennete merhametli kimseden başkası girmiyecektir.”
Ka’b-ül-Ahbâr anlattı. Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma buyurdu ki: “Ey Mûsâ! Küçüklere, oğluna olan şefkatin gibi şefkat göster. Kendinden büyük olanlara senden küçük olanlara yaptığın merhamet gibi merhamet göster. Sıhhat ve afiyette olana, mübtelâya gösterdiğin merhameti göster. Fakire gösterdiğin merhamet gibi zengine de göster.”

Toplam Görüntülenme: 127

Yayın tarihi: Çarşamba, 10 Nisan 2019