Bu sayfayı yazdır

Cennetin kapısını çalmaya devam et

Ebü’l-Hasen El-Kerecî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 458 (m. 1066)’de doğdu. 532 (m. 1137)’de vefât etti. Orucun fazileti hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti: 

Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); “Oruç sabrın yarısıdır”, “Sabır imânın yarısıdır?" buyurduğuna göre, oruç imânın dörtte biridir. Sonra oruç, diğer rükünler arasında Allahü teâlâya has olmakla seçkin bir yeri vardır. Hadîs-i kudsîde Allahü teâlâ buyuruyor ki: “Her iyiliğin mükâfatı, on mislinden yediyüz katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur, onun mükâfatını da ancak ben veririm.” 
Allahü teâlâ, Zümer sûresinin onuncu âyet-i kerîmesinde meâlen; “(Allah yolunda) sabredenlere, mükafatları hesapsız verilecektir” buyuruyor. Orucun sevâbı, takdîr ve hesap sınırını aşmıştır. Sâdece onun faziletini bilmek yeterlidir.
Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîfte; “Nefsim elinde olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Allahü teâlâ, oruçlu kimseye orucunun mükâfatını vereceğini ve duâsını kabul edeceğini vadetmiştir” buyurdu.
Peygamber efendimiz hadîs-i şerîflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor: 
“Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü teâlâya kavuştuğu zamanki sevincidir.”
“Her şeyin bir kapısı vardır. İbâdetin kapısı da oruçtur.” 
“Cennet, dört kimseyi iştiyâkla ister: Kur’ân-ı kerîmi okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, ramazân-ı şerîfte oruç tutanı.”
Enes bin Mâlik’in (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Eğer Allahü teâlâ, göklerin ve yerin konuşmalarına izin vermiş olsaydı, muhakkak onlar, ramazân-ı şerîf orucunu tutan kimseyi Cennetle müjdelerlerdi” buyuruldu.
İbn-i Mes’ûd’un (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Eğer kullar, ramazân-ı şerîfte olanları bilmiş olsaydılar, bütün senenin ramazan olmasını temenni ederlerdi” buyuruldu.
Oruç, şeytanı kahır ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vâsıtası şehvetlerdir. Şehvetler, yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple, Resûl-i ekrem bir hadîs-i şerîfte; “Şeytan kanın damarda dolaştığı gibi, insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız” buyurdu.
Yine Resûlullah efendimiz Âişe vâlidemize (radıyallahü anhâ); “Yâ Âişe! Cennetin kapısını çalmaya devam et” buyurdu. Aişe vâlidemiz (radıyallahü anhâ), “O ne ile ve nasıl olur yâ Resûlallah?” diye sorunca, Resûl-i ekrem “Oruçla” diye cevap verdi.

Toplam Görüntülenme: 272

Yayın tarihi: Salı, 07 Mayıs 2019