Bu sayfayı yazdır

Ben de seni mağfiret ettim

Şihâbüddîn Ahmed ibn-i Ferah hazretleri hadis hafızı ve Şâfiî fıkıh alimidir. 624 (m. 1227)’de Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Memleketinin İspanyolların eline geçmesinden sonra Fas’a, oradan Mı­sır'a, ardından Şam'a giderek orada ilim tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 699'da (m. 1300) ve­fat etti. Şöyle nakleder:

Kâdı Yahyâ bin Eksem hazretlerinden rivayet olundu. Vefâtından sonra rüyâda görülüp de suâl olundu ki, "Hak teâlâ sana ne muâmele eyledi?" Yahyâ bin Eksem, "Allahü teâlâ beni mânevî huzurunda durdurdu. (Ey Şeyh-i Sû [yâni fena ihtiyâr]! Sen şunu ve bunu işlemedin mi?) buyurdu. Allahü teâlânın yaptıklarımı bildiğini anladığım zaman, beni korku kapladı ve "yâ Rabbî, böyle suâl soracağını bana dünyada bildirmediler" dedim. (Sana nasıl bildirildi?) buyurdu. Ben de, "bana Mu'ammer, İmâm-ı Zührî'den, o da Urve'den, o da Âişe-i Sıddîka'dan, O da Peygamber Efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem), O da Cibrîl’den (aleyhisselam), O da Zat-i teâlâdan haber verdiler. Raûf ve rahîm olan Allahü teâlâ, 'Ben azîmüşşan, İslâmda ağaran saç ve sakala azap etmekten hayâ ederim' buyurdu;" dedim. O zaman Allahü teâlâ (Sen ve Mu'ammer ve İmâm-ı Zührî ve Urve ve Âişe ve Muhammed aleyhisselâm ve Cibrîl sâdıksınız. Ben de seni mağfiret ettim) buyurdu."
Yine, Abdülazîz ibni Nübâte rüyâda görülüp, "Allahü teâlâ hazretleri sana nasıl muamele buyurdu?" diye sorulunca, "Allahü teâlâ bana buyurdu ki: (Sen şu kimse değilmisin ki, sözünü kısaltır. Ve sana bu ne güzel fesâhatli söz söyler denilsin diye konuşurdun.) Ben de, "yâ Rabbî! Yüce zatını noksan sıfatlardan tenzîh ve taktîs ederim ki, ben hakîr kulun, dünyada zat-i rubûbiyyetini vasf ve medh ve senâ ederdim." (Öyle ise, dünyada dediğin gibi vasfeyle) buyurdu. Ben dahî, "Önce yoktan yaratan, onların yine ruhlarını kabzederek öldürür. Onlara nutuk (konuşma hassası) veren, yine nutuklarını yok eder. Yok ettiği gibi, sonra yine yoktan îcâd eder. İnsan öldükten sonra, uzuvlarını birbirinden ayırdığı gibi, onları yine kıyâmet günü cem eder" dedim. Günahları affedici olan Allahü teâlâ, (Doğru söyledin. Git ben de seni mağfiret ettim) buyurdu" dedi.

Toplam Görüntülenme: 43

Yayın tarihi: Salı, 14 Temmuz 2020