Bu sayfayı yazdır

Eshâbıma dil uzatmayınız

Nûreddîn Alî el-Hazrecî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 920 (m. 1514)’de Kahire'de doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden Hanefî fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra Sultan Hasan Medresesinde müderrislik yaptı. Şernblâlî ve Nûreddin Ha­lebî talebelerinden en meşhurlarıdır. Kerîmüddin Halvetî vasıtasıyla Halvetiyye tarikatına inti­sap etti. 1004 (m. 1596)’da Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâbının ve Ehl-i beytinin “rıdvânullahi aleyhim ecmaîn” diğer ümmetlerden üstün ve fazîletli olduklarına itikâd etmek dînî bir vecîbe ve İslâm akâidindendir. Selef-i sâlihînin onlar hakkında naklettikleri hadîs-i şerîflere ve menkıbelerine itimat ederiz. Doğru olduğuna inanırız. Onlardan bazısı bazısından efdal de olsa, işlerinin derinliğine dalmayız. Zîrâ onlar her ne iş yapmışlarsa ve onlardan her ne iş meydâna gelmişse, o işin bir hikmeti vardır ve sünnet-i seniyyeye uygundur. Onlar hidâyet ehlidirler ve dalâlet üzerinde birleşmezler. Onlar Resûlullahın sohbetiyle ve dînin yayılmasında, Resûlullaha yardımcı olmakla şereflenmiş seçilmiş kimselerdir. Onların üstünlükleri Kur’ân-ı kerîmde bildirilmişdir. Allahü teâlâ [Fetih sûresi 18. âyetinde meâlen] (Ağaç altında sana söz veren müminlerden Allahü teâlâ elbette râzıdır.), [Fetih sûresi 29. âyetinde meâlen] (Muhammed “aleyhisselâm” Allahın Resûlüdür. Onun yanında bulunanlar (Eshâb-ı kirâm) kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gâyet merhametlidirler. Onları rükû ve secde ederken (namaz kılarken) görürsün. Allahtan lütuf ve rızâ isterler...), [Tevbe sûresi 100. âyetinde meâlen] (İyilik yarışında önceliği kazanan muhâcirler ve ensâr ve onlara güzelce uyanlardan Allah râzı olmuştur. Onlar da Allah’tan râzıdırlar...) buyurmuştur.
Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Yıldızlar gök ehli için sığınaktır. Ben Eshâbım için sığınağım. Eshâbım da ümmetim için sığınaktır. Hangisine uyarsanız, hidâyete kavuşursunuz. Eshâbıma dil uzatmayınız! Ümmetimden herhangi biri, Uhud dağı kadar altın sadaka verse, Eshâbımın bir müd (bir avuç) arpa sadakasına verilen sevâba kavuşamaz.”
“Zamanlar, asırlar ahalisinin en hayırlısı, en iyisi benim asrımın ahalisidir. [Yanî Sahâbe-i kirâmın hepsidir.] Ondan sonra ikinci asrın, ondan sonra üçüncü asrın müminleridir.”

Toplam Görüntülenme: 26

Yayın tarihi: Perşembe, 23 Temmuz 2020