Bu sayfayı yazdır

Müslüman kardeşini sevindirmek

Esed bin Mûsâ el-Ümevî hazretleri hadis âlimidir. 132'de (750) Mısır'da doğdu. Hadis tahsiline başladıktan sonra çe­şitli ilim merkezlerini dolaşan Esed, ta­biînden Şu'be bin Haccâc, Hammâd bin Seleme gibi âlimlerden hadis tahsil etti. 212 (m. 827)’de Mısır'da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Resûlullah efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”; “Bakıyyât-ı sâlihâtı çok söyleyiniz” buyurdu. Eshâb-ı Kirâm (radıyallahü anhüm); “Bakıyyât-ı sâlihât nedir yâ Resûlallah?” diye sordular. Resûlullah efendimiz; “Tekbîr, tehlîl, tesbih, elhamdülillah, lâ havle velâ kuvvete illâ billah’tır” buyurdu.
Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Kur’ân-ı kerîmi okuyunuz. Çünkü o, kıyâmet gününde eshâbına şefaatçi olarak gelecektir.”  
“En faziletli zikir, 'La ilahe illallah', en faziletli duâ 'Elhamdülillah'tır.”
“Her kim; Allahü teâlâdan başka hiçbir ilâh olmadığına, yalnız Allahü teâlânın var olduğuna, O’nun şeriki olmadığına, Muhammed aleyhisselâmın O’nun kulu ve Resûlü olduğuna, Îsâ aleyhisselâmın da Allahü teâlânın kulu ve Resûlü olduğuna, Meryem(in rahmin)e bırakılan, kelimesi ve Allahü teâlâ tarafından (hayat verilen) bir rûh olduğuna, Cennetin ve Cehennemin hak olduğuna, şehâdet ederse, hangi amel üzere olursa olsun Allahü teâlâ onu Cennete kor.”
“Kim, Allahü teâlâdan başka ilâh olmadığına, Muhammed aleyhisselâmın Allahü teâlânın Resûlü olduğuna şehâdet ederse, Allahü teâlâ ona Cehennemi haram kılar.”
“Oruç ve Kur’ân-ı kerîm, kula şefaat eder. Oruç; (Yâ Rabbî! Ben onu, gündüz yemekten içmekten menettim. Beni onun hakkında şefaatçi kıl) der, Kur’ân-ı kerîm; (Yâ Rabbî! Ben onu geceleyin uykudan menettim. Beni onun hakkında şefaatçi kıl) der. İkisi de ona şefaat ederler.”
“Sizin en hayırlınız, Kur’ân-ı kerîmi öğrenen ve öğretenlerinizdir.”
“Kendine yedirdiğin şey, senin için sadakadır. Zevcene yedirdiğin şey, senin için sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin şey, senin için sadakadır.”
“Her iyilik sadakadır. Kişinin ehli için harcadığı şey, ona sadaka olarak yazılır.”
“Müslüman kardeşini sevindirmek, Allahü teâlânın af ve mağfiretine sebep olur.”
“Farzlardan sonra amellerin en faziletlisi, Müslümanı sevindirmektir.”
“Hastaları ziyâret ediniz. Cenâzeleri takip ediniz. Size âhıreti hatırlatır.”
“Kızdığı zaman, öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allah sever.”

Toplam Görüntülenme: 28

Yayın tarihi: Pazartesi, 27 Temmuz 2020