Bu sayfayı yazdır

Resûlullah'ın ve dört halîfenin sünnetleri

Muhammed bin Ahmed Ezherî hazretleri Şafiî mezhebi tefsîr, fıkıh ve lügat âlimlerindendir. Doğum târihi 282 (m. 895) senesi olup, 370 (m. 980)’de Afganistan’da Herat’da vefât etti.
Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Allahü teâlânın açıkça bildirmeyip, yalnız Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) yapılmasını övdüğü, yahut devam üzere yaptığı, yahut yapılırken görüp de mâni olmadığı şeylere sünnet denir. Sünneti terk edene azâb olmaz. Lâkin ıtâba (azarlanmaya) müstahak olur. Misvak kullanmamak gibi. Dişi sararınca, ağız kokusu değişince, uykudan kalkınca, namaza durmadan önce misvak kullanmak mekrûhtur diyenlerin sözleri muteber değildir. Eğer dişinin kanama korkusu varsa yavaş yavaş sürmeli, dişe ve dile de olsa sürüp, misvak kullanmayı terk etmemelidir.
Peygamber efendimiz dişleri misvâklayarak kılınan bir namazın, misvâksız kılınan yetmiş vakit namazdan efdal olduğunu beyân buyurmuşlardır.
Oğlan çocuklarına da misvak kullanmayı âdet ettirmek müstehâbdır. Kadınların dişleri zayıftır. Onlar için sakız, misvak yerine geçer.
Ezan ve ikâmet okumak, cemâatle namaz kılmak, oğlan çocuklarını sünnet ettirmek ve evlendiği vakitte yemek yedirmek sünnettir.
Sünnet ikidir. Biri sünnet-i müekkededir. Buna sünnet-i hüdâ da denilir, işlemesi vâcib hükmünde olup, terki de vacibin terki gibi tahrîmen mekrûh olduğu için, vâcib mesabesinde görüldü. Bazı ulemâ, sünnetin terki tenzîhen mekruhtur dedi. Sabah namazının sünneti, yatsı namazının iki rekat son sünneti, cuma namazının ilk ve iki rekat son sünneti, akşam namazının sünneti, cuma namazının dört rekat ilk sünneti ve dört rekat son sünneti, müekked sünnetlerdendir.
Biri de sünnet-i gayr-i müekkededir. İkindi ve yatsı namazının ilk sünneti gibi. Biri de sünnet-i kifâyedir. Ezan ve ikâmet sünneti gibi ki, bir Müslüman okuyunca diğerinden sakıt olur...
Resûlullah efendimizin dört halîfesinin de sünnetleri vardır. Hazreti Ebû Bekr’in sünneti, Kur’ân-ı kerîmi mushaf hâline getirip toplamak... Hazreti Ömer’in sünneti ramazan ayının başından sonuna kadar teravihi cemâatle kılmak... Hazreti Osman’ın sünneti, cuma günü hutbeden önce ezan okumak... Hazreti Ali’nin sünneti, her hafta, başını tıraş etmektir.

Toplam Görüntülenme: 31

Yayın tarihi: Perşembe, 31 Aralık 2020