Zevcelerinizi dövmeyiniz! Onlar, sizin köleniz değildir

Yahyâ Bin Ya’mer hazretleri Tabiînin meşhûr nahv ve hadîs âlimidir. Bazı rivâyetlere göre, Kur’ân-ı kerîmin benzer harflerini birbirinden ayırmak için noktaladı. Basra’da kadılık yaptı. 129 (m. 746) senesinde orada vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden ba’zıları:

Abdullah bin Abbâs’ın (radıyallahü anhüma) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem): “Allahım! Ancak sana teslim oldum, sana îmân ettim, sana tevekkül eyledim ve ancak seninle düşmana karşı mücâdele ettim. Allahım! Beni dalalete düşürmenden, senin izzetine sığınırım. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ölmeyen, diri olan ancak sensin; Cinlerle insanlar (bu dünyâda) fânidirler” buyurdu. 
Hazreti Ömer (radıyallahü anh) rivâyet etti. Resûlullah “Herhangi bir Müslümanı dört mümin hayır ile över ve şahitlik ederse cenâb-ı Hak o Müslümanı Cennetine koyar” buyurdular. Eshâb-ı Kirâm (radıyallahü anhüm) da “Yâ Resûlallah! Üç kişi de şehâdet ederse de böyle midir?” diye sordular. Resûl-i ekrem “Üç kişi şehâdet ederse de böyledir” buyurdu. Sonra “İki kişi şehâdet ederse de böyle midir?” diye sordular. Resûl-i ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) “İki kişi şehâdet ederse de böyledir” buyurdular.
Peygamber efendimiz Ebû Hüreyre’ye (radıyallahü anh) “İyi huylu ol” buyurdu. “İyi huy nedir?” deyince; “Senden uzaklaşana yaklaşıp nasihat et ve sana zulmedeni affet. Malını, ilmini, yardımını senden esirgeyene, bunları bol bol ver!” buyurdu.
İki kişi mescide gelip namaz kıldılar. Kendilerine bir şey ikram edildi. Oruçlu olduklarını söylediler. Bir süre konuştuktan sonra kalkıp giderlerken, Resûl-i ekrem bunlara; “Namazlarınızı tekrar kılınız ve oruçlarınızı tekrar tutunuz. Çünkü konuşurken bir kimseyi gıybet ettiniz. Gıybet etmek, ibâdetlerin sevâbını giderir” buyurdu.
Diğer hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: “Allahü teâlâ, dünyâda güzel sûret ve iyi huy ihsân ettiği kulunu, âhırette Cehenneme sokmaz.” “Kibirden, hıyânetten ve borçtan temiz olarak ölen kimsenin gideceği yer Cennettir.” 
“Zevcelerinizi dövmeyiniz! Onlar, sizin köleniz değildir.” 
“Allah indinde en iyiniz, zevcesine karşı en iyi olanınızdır. Zevcesine karşı en iyi olanınız benim.” 
“İmânı üstün olanınız, huyu daha güzel ve zevcesine daha yumuşak olanınızdır.”

Toplam Görüntülenme: 244

Yayın tarihi: Cuma, 19 Temmuz 2019

Bunları okudunuz mu?