Zinaya yaklaşmak haram kılınmıştır

Muhammed ibn-i Manzur Rüveyfî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 630 (m. 1232)’de Kahire'de doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ve nahiv ilmi öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra Kahire'de Dîvân-ı İnşâ'da vazife yaptı. 711 (m. 1311)’de Kahire'de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Kur'ân-ı kerim, zinayı kesin olarak haram kıldığı gibi, zinaya sebep olacak her şeyi de yasaklamıştır. Mesela, şehvet ile yabancı kadınlara bakmayı ve kadınların da yabancı erkeklere bakmalarını haram kılmıştır. Ayrıca, yabancı bir kadınla halvet yani yalnız başına kapalı bir yerde beraber kalmak, yabancı kadınların seslerini dinlemek ve zaruretsiz laubali [cilveli] bir şekilde konuşmayı da, haram kılmıştır. İsrâ sûresinin otuz ikinci âyetinde meâlen: (Zinaya yaklaşmayın. Çünki o zina, çok çirkin bir amel olup, gayet kötü bir yoldur) buyurulmuştur. Zinaya yaklaşmaktan nehy etmiştir. Çünki yaklaşmaktan sakındırılınca, hâliyle zina fiilinden ve bakmaktan da sakındırılmış oluyor. Ahzâb sûresinin otuzbeşinci âyet-i kerimesinde meâlen: (Allahü teâlânın hükmüne [emrine] boyun eğen erkekler ve kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, ibadete devam eden erkekler ve kadınlar, [fiillerinde ve kavllerinde] sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah’tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını zinadan koruyan erkekler ve kadınlar ve Allahü teâlâyı çok zikreden erkekler ve kadınlar için Allahü teâlâ mağfiret ve büyük bir mükâfât hazırladı) buyurulmuştur. Nûr sûresi, otuzuncu âyetinde meâlen: (Ey Resûlüm! Müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar! İmanı olan kadınlara da söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haram işlemekten korusunlar) buyurulmuştur.] [Furkan sûresinin altmış sekizinci âyetinde meâlen: (Onlar, [müminler] Allahü teâlâdan başkasına ibâdet etmezler, Allahü teâlânın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler, zina etmezler) buyurulmuştur.] İsrâ sûresinin otuz ikinci âyetinde meâlen: (Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o zina, çok çirkin bir amel olup, gayet kötü bir yoldur) buyurulmuştur. Yabancı kadınlara şehvet ile bakmanın zina gibi haram olması hususunda, (İki göz ile, zina edenler) ve (Şehvet ile bakan erkeğe ve baktıran kadına, Allahü teâlâ lânet etsin!) hadis-i şerifleri yetişir.

Toplam Görüntülenme: 34

Yayın tarihi: Cumartesi, 08 Ağustos 2020

Bunları okudunuz mu?