Ahıret amellerinin başı namazdır

Sirâcüddîn Osman hazretleri Sultan-ül-ulemâ Hâce Nizâmüddîn-i Evliyâ'nın yetiştirdiği Hindistan evliyâsının büyüklerindendir. Daha gençlik yıllarında, Hâce Nizamüddîn hazretlerinin sohbetlerinde bulunarak yetişen Sirâcüddîn Osman, zamanın meşhur âlimlerinden de fıkıh ve hadis ilmi tahsil etti. 1357 (H.759) yılında vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Müslümanlara îmândan sonra farz olan ilk şey, beş vakit namazdır. Çünkü, namaz dînin direği ve âhıret amellerinin başıdır. Bunun için Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); “Her şeyin bir direği vardır, dinin direği de namazdır. Her şeyin bir yıkıcısı vardır, dinin yıkıcısı da namazı terk etmektir” ve “Kıyâmet günü kulun amelinden ilk suâli namazdandır. Namaz suâlinden kurtulursa, kurtulmuştur. Kurtulamazsa, zarar, ziyan ve büyük tehlikededir. Namazında bir eksiklik olursa, Allahü teâlâ buyurur ki: Bakın kulumun nafilesi var mı? Böylece farzlarındaki kusur ve eksiklikler nafilelerle giderilir. Sonra diğer amelleri de böyle olur” buyurdu. Bunun için Peygamber efendimiz “Amelleriniz tartılmadan önce, siz tartınız. Hesaba çekilmeden önce, kendinizi hesaba çekiniz” buyurdu. Bunun manâsı şöyledir: “Amellerinizi şeri’at terazisi ile tartınız. Dînimize uygun iseler, Cennet size vâcib olur. Dînimize uymazsa, Cehennem size vâcibdir. Bütün amellerinden önce namaza dikkat eyle. Kıldığın namaz, Allahü teâlânın katında kabûl edilen âhıret amellerinden sayılır mı, sayılmaz mı? Diğer amellerini de buna kıyâs eyle.'' Nitekim Allahü teâlâ, Ankebût sûresi kırkbeşinci âyetinde meâlen; (Sana vahyolunan Kur’ân-ı kerîmi oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, insanı, fahşâ ve münkerden uzaklaştırır) buyuruyor. Peygamber efendimiz bu âyet-i kerîmenin izahında; “Namazın kendisini fahşa ve münkerden (yanî günah ve kötülüklerden) menetmediği kimsenin namazı, Allahü teâlâdan uzaklığından ve Allahü teâlânın ona düşman olmasından başka bir şeyini arttırmaz” buyurdu. Hasen-i Basrî hazretleri şöyle buyurdu: “Namaz kılıp, namazının kendisini günah ve kötülüklerden menetmediği kimsenin namazı, namaz değil, vebaldir.”

Toplam Görüntülenme: 216

Yayın tarihi: Pazartesi, 02 Mayıs 2022

Bunları okudunuz mu?