Allahü teâlâ kanâat edeni zengin kılar

Ebû İsmail Sülemî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 280 (m. 893) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler Sünen-i İbn-i Mâce ve Sünen-i Tirmizî’de yer almıştır. Rivâyet, ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır: 

Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bir gün Neccâroğulları kabristanına uğradı. Kabirlerinde azap görenlerin seslerini işitti. Eshâb-ı kirama buyurdu ki: “Gizleyebilseydiniz, bu kabirlerdeki azâbı duymanız için Allahü teâlâya duâ ederdim.” Peygamber efendimiz, “Bevlden sakınınız, kabir azâbı ondadır” buyurdu. Diğer bir hadîs-i şerîfte ise, “Kabir, âhıret konaklarının birincisidir. Ondan kurtulana, sonraki konaklar kolay olur. Kabirden kurtulmayana, ondan sonraki konaklar daha zor olup, azapları daha şiddetlidir” buyurdu. Diğer hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: “Allahü teâlâ tektir, teki sever, ey Kur’ân ehli, teke riâyet ediniz.”

“Benim bildiğimi eğer siz bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız.”

“Allahü teâlâ, mahlûkâtı (yarattığı varlıkları) yaratmadan bin sene önce, Tâhâ ve Yâsîn’i okumuştur. Melekler Kur’ân-ı kerîmi duydukları zaman (Ne mutlu bu Kur’ân-ı kerîm, kendilerine inen ümmete, ne mutlu bu Kur’ân-ı kerîmi taşıyan, içine alan boşluklara, ne mutlu bu Kur’ân-ı kerîmi okuyan dillere) demişlerdir.”

“Kim Allah için tevâzu gösterirse, Allahü teâlâ onu yükseltir. Kim kibirli olursa, Allahü teâlâ onu alçaltır. Kim kanâat ederse, Allahü teâlâ onu zengin kılar. Kim Allahü teâlâyı çok zikrederse, Allahü teâlâ onu sever.”

“Kim haram olan bir dirhemi bırakırsa, Allahü teâlâ ona karşılık Cenneti verir. Kim şüpheli olan bir dirhemi bırakırsa, Allahü teâlâ ona peygamberlerden bir peygamberin sevâbını verir.”

“Kim kesin olarak, Allahü teâlâyı kendisinin Rabbi, benim de O’nun nebisi olduğumu kalbinden sâdık olarak bilirse (ve inanırsa), Allahü teâlâ onun etini, Cehennem ateşine haram kılar.”

“Kim az bir rızka râzı olursa, Allahü teâlâ da onun az amelinden râzı olur. Allahü teâlâdan ferahlık beklemek ibâdettir.”

“Kim bir namazı unutur veya namaz vaktinde uyuyakalırsa, uyanınca ve o namazı hatırlayınca hemen kılsın.”

“Kim bir kötülüğü duyar ve onu yayarsa, onu yapan gibidir. Kim de bir iyiliği işitir ve onu yayarsa, onu yapan gibidir."

“Komşusunun aç olduğunu bildiği hâlde kendisi tok olan kimse için, kıyâmet gününde Allahü teâlâ, (Ona zakkumdan yediriniz...) buyurur.”

Toplam Görüntülenme: 100

Yayın tarihi: Çarşamba, 21 Haziran 2023

Bunları okudunuz mu?